Artikler

FRIHET TIL Å TENKE

Arne Johan Furuseth har med Tankeranglingfestivalen skapt en unik møteplass.

I løpet av fire dager i juli 2011 ble det avholdt en festival til ære for filosofen Arne Næss, den tredje i rekken. Rundt 60 deltakere møttes til samtaler og work-shops like ved Kjærrafossen i Lardal.  

De tilfeldige møtene er en viktig del av festivalen.

Deltakerne ble vinket velkommen av fargerike bånd høyt over grusveiene langs bredden av Numedalslågen. Mens noen hjemmevant fant igjen plassen fra i fjor, gikk andre forsiktig og nølende over nyslått gress. Det første som måtte på plass var teltet, for her skulle man kjenne naturen på kroppe og det var om å gjøre å få tak over hodet før de første regnbygene kom. Værmeldingen var ikke av de beste.

Inspirasjonskilde

Festivalgeneral og initiativtaker Arne Johan Furseth har brukt mye tid og ressurser på å få i stand denne festivalen. Noe av det han vil få til opplevde han på Burning Man Festival i Nevada, USA. Der skjer nesten alt etter initiativ fra festivaldeltakerne.

–          Men mens den kanskje er verdens største festival, er denne veldig liten, sier han.

Arne Johan har personlig glede av å se at andre synes det han legger opp til er spennende. Det hele startet med et møte mellom Arne Næss og Arne Johan Furseth for mange år siden. Arne Johan lot seg inspirere på flere måter. I tillegg til å være filosof med stor hjerte for naturen, var Arne Næss en leken mann. Dette kunne han kombinere ved å rangle i fjellene, Tinderangling kalte han det. I 2005 samlet noen seg til den første Tankeranglingen i Hemningberg i Finnmark.

Et menneske kan utrette mye

Senere har det blitt mange arrangementer med Arne Johan Furseth i spissen. Den første festivalen, Obamafestivalen var lagt til Bolærne. Tema var å tørre å tro at et menneske alene kan utgjøre en stor forskjell. Ved å sette i gang noe. En av de som lot seg friste til å delta var kunstneren Tina Tobiassen.

–          Det er jo akkurat det samme som jeg driver med, hadde hun tenkt.

Kunstneren Tina Tobiassen inviterte til male-workshop.

På Bolærne delte Tina rom med en som senere skulle bli hennes lærer i filosofi på Bakkenteigen, Gry Cecilie Lund. Samtalene med filosofen og deltakelse på male-work-shop inspirerte til videre deltakelse, og på bakgrunn av det ble Tina en del av teamet foran festivalen både i år og i fjor.

Rammene rundt årets festival var et innholdsrikt program, et samlende sirkustelt midt på festivalområdet og et åpent bygg der taket verner mot tunge regnbyger. Der kunne man møtes og spise. Lytte til foredrag og små konserter. Innenfor disse rammene sto den enkelte fritt til å delta eller trekke seg tilbake til teltet sitt. De nye som kom til festivalen ble tatt imot med åpne armer og åpent sinn, men de måtte finne ut av mye selv. Dette har likevel ikke vært i veien for opplevelsene. Tvert imot, mener Liz:

–          Jeg har så mye struktur i hverdagen ellers.

Deltakelse

Å være frivillig bak kjøkkendisken var perfekt for en som vil hilse på mange. Småpratene ble et godt utgangspunkt for å ta kontakt senere.

Nettopp samtalene mellom mennesker kjennetegner Tankeranglingfestivalen. De tilfeldige møtene og de planlagte som følge av oppsatte foredrag. Det at man er samlet på et sted over tid gjør mennesker trygge på hverandre og man blir friere i samtalene. Dette er en del av filosofien som ligger bak det Arne Johan Furseth vil få til.

–          Ekspedisjonstanken er veldig viktig, forteller han

På en ekspedisjon kommer folk veldig tett på hverandre. Forhold mellom mennesker endrer seg. De åpner seg mer opp og kommer under huden på hverandre. Forpliktelsen blir større og det skaper mulighet til samtaler av varig verdi.

Tina Tobiassen bruker ikke begrepet ekspedisjon, men synes det at man setter av tid til å være sammen med andre er viktig. Hennes bilder handler mye om kommunikasjon og dialog. På Tinas work-shop ble deltakerne delt opp i grupper. De fikk utdelt pensler, vann og et stort, felles lerret. Oppgaven var å samarbeide om å lage et bilde. Gjerne samtale. Bli enig. Men også tørre å male over det andre hadde laget.

–          Det handler om å tørre å tro at du er verdifull.

Møtet med filosofen

Tina brukte mye av sin tid på andre, men er også opptatt av egen vekst. Denne festivalen var en god anledning til undring og påfyll. Det hun satte aller mest pris på var foredraget til filosofen Hans Herlof Grelland. Foredraget forgikk i det såkalte Stolpehuset. De som satt nærmest filosofen lyttet oppmerksomt og deltok i blant med spørsmål og kommentarer. De som var lengst unna måtte bare konstantere at de tynne markisene ikke dempet så mye av Lågens brumming.

Filosofen Hans Herlof Grelland trollbandt med sitt fordrag om Søren Kirkegaard.

De måtte spisse ørene for å få med seg det som blir sagt og ba av og til om at noe blir gjentatt. Over de tenkende hodene flagret en enslig svale fram og tilbake, som et apropos til Grellands henvisninger til Kirkegaards bok ”Liljen på marken og fuglen på himmelen”. Foredraget ga tilhørerne noen smakebiter av Kirkegaards tenkning, der å våge å være seg selv var sentralt. Å være til stede i eget liv.

Tina er opptatt av dette. Ved å være til stede i sitt eget liv kan man også være til stede for andre.

–          Se bussjåføren og den gamle dama du møter inn i øynene så de skjønner at de er sett.

Hvis man gjør det og samtidig sender med et lite smil kan man smitte andre med gode tanker og handlinger. På den måten kan de ta med seg dette til sine nærmeste og andre de møter. For Tina er dette nettopp kjernen i Tankeranglingfestivalen. Å se og å bli sett.

Drivkraft

Arne Johan Furseth, fotograf, journalist og general for Tankeranglingfestivalen.

Arne Johan Furseth har en drivkraft i det å få til noe. Å skape noe ut av det han selv tror på. Sette ting i bevegelse. Samhandle.Men han vet også at for at denne festivalen skal vokse seg stor og bli bærekraftig, må han både være utholdende og tålmodig. Han er en travel mann både før, under og etter festivalen, men bedyrer at han også får tid til å bli kjent med folk.

Han har mange grunner til å fortsette, men må vurdere det økonomiske aspektet selv om han ikke har profitt høyt oppe når han blir spurt om hva som er viktig for ham. Som Arne Næss er han opptatt av å skape møteplasser i en tid og i et samfunn der det blir færre og færre av dem. Han ønsker å skape en arena for meningsfulle samtaler, der mennesker møtes for å tenke høyt sammen. Tenke fritt.

–          Jeg vil at folk skal reise herfra med en følelse av at livet er verdifullt.

Les hva Elfi, Geir, Kjerstin, Renate og Geir mener om festivalen.
Tankeranglingfestivalen på Facebook: http://www.facebook.com/tankerangling