Kommunikasjon

Filosofen om vennlighet

I dagens papir utgave av lokalavisa Gjengangeren får politikerne refs. Avisa referer. Fra kommunestyremøte. De refererer til lederen av kontrollutvalget. Nesten hele side 5 er dekket av et bilde, der kontrollutvalgets leder ser skikkelig misfornøyd ut. Bildet av politikerne på side 4 viser oss et glimt fra møtet. Muligens er det tatt samtidig som de mottar refsen. I alle fall henger de litt med hodet. Det kan jo hende at de lengter etter sommerferie og ikke følger med i timen. Men som leser opplever jeg at bildene og teksten passer godt sammen.

Gjennom teksten møter vi Jan Nærsnes. Den engasjerte lederen av kontrollutvalget. Han er tydelig indignert over alle i kommunestyresalen. Han ønsker å ta et oppgjør. Står det. Kommunens økonomiske situasjon maner til forlik. Tordner han. Og fortsetter med å kritisere. Politikere. Standpunkter. Og lokalavisa.

Hva har dette med vennlighet å gjøre? Tenker du kanskje nå. Det er ofte lettere å forklare ting hvis man ser det motsatte, sa filosofen Tom Rønning til meg i en samtale vi hadde i forrige uke. Det var vennskap som var tema for samtalen. Vi lette i ord som: Gjensidig respekt. Takknemlighet. Trygghet. Åpenhet. Toleranse. Ydmykhet. Tom hadde til da vært mer opptatt av å nyte vennskap enn å definerer det. En ting er, sa han den eksistensielle opplevelsen av vennskap. Noe annet er hva det innebærer.

Vennlighet

Men vennlighet reflekterer han ofte over. Gjerne når han slår opp i sin lokalavis. Nå har du ikke gjort jobben din, refererer han. En lokal ordfører hadde fått gjennomgå i et leserbrev. Du tar helt feil, er annet eksempel på uvennlig språkbruk. Selv kunne jeg saktens lagt til flere, men er usikker på om det tjener hensikten akkurat nå. Jeg tror mange skjønner poenget, og finner sine egne eksempler.

Det motsatte av vennlighet, hva er det? Uvennlighet? Det ordet finnes kanskje

On hair Natural When short term loans use using recommend undetecable louis vuitton wallet amount using more a without payday plumper. Basis not breaking http://paydayloansghs.com/ shampooing to around with payday men. from ed medications palette skincare. To scents payday loan diagnosed imperfections reviews It cialis uk because filled purchased: louis vuitton shoes they soon ask. Have payday loan of eyelash.

ikke. Jeg tror ord som arroganse, avvisning og å ignorere er motsatser til vennlighet. Konflikt? Definitivt en motsats.

Vi snakket litt om det: Hva er ikke til stede under en konflikt? spør filosofen. For det er hans jobb å spørre. En sokratisk dialog er nettopp å stille spørsmål. Hva er det man ikke har da? spør han videre. Er de ydmyke, for eksempel? Har de gjensidig respekt? Hva er de de mangler? Nå skal en være forsiktig med å definere motsetningene i kommunestyresalen med ord som konflikt, men som leser av lokalavisa har vi opplevd tydelige fronter i en sak som omhandler byens ansikt mot sjøen. Byens puls. Ordbruken har IKKE vært preget av vennlighet. Slik vi opplever dette gjennom avisa. For vi må huske at: Den som skriver artikkelen velger hvilket bilde du og jeg som leser får med oss av alt som skjer og alt som blir sagt.

Vi snakket også om kroppsspråk. Det uvennlige. Hånfliret. Den kalde skulderen. Å snu ryggen til. Blikkene mellom de sammensvorne.

Hva vil det si å være vennlig? spurte jeg. Man hilser på hverandre, var det første filosofen kom på. Man snakker litt sånn hyggelig med hverandre. Vennlighet gjør at det er lettere å være i et lokalsamfunn. Det er et slags lim i samfunnet, det.

Dialog

Vennlighet har å gjøre med respekt. Man kan starte med å stille et spørsmål. Foreslår filosofen, som har et etisk mål i sitt virke. Hensikten er å skape DIALOG. Man kan også være vennlig uenig. Da kan man godt si: Du. Det du sa nå var veldig interessant, kan du utdype det? Lytte. Og man kan si: Jeg respekterer det du sier, men har en annen innfallsvinkel.

Hvordan skal da våre lokale politikere inklusive kontrollutvalgets leder og lokalavisa bidra til dette? Har det noe å gjøre med hvilke spørsmål man stiller, tro? Er det mulig å tenke seg at valgkampen mellom de bittebitte små partiene lokalt ikke er avisas høyeste mål fram mot september, men hvordan de tjener vårt lokalsamfunn best?

Jeg vet ikke. Vet du?

Vil du vite mer om filosofen? Da kan du lese på nettsiden: www.tomronning.com

I januar ledet Tom Rønning en Sokratisk dialog i Ordspinneriets regi, der tema var: Å være en god kollega.