Artikler,  Nettverk

En utfordring å nå menn

Da Nettverksbanken ble etablert i 1998 var det å få i gang kvinnelige etablerere som var fokus. I 2005 ansatte stiftelsen Nettverksbanken i Vestfold Helle I. Stabel som daglig leder. Hensikten var å bidra ytterligere til at nyetablerere klarer seg gjennom den krevende oppstartsfasen. Omtrent samtidig ble det åpnet opp for at systemet også skulle omfatte menn.

Men Kvinneandelen i Nettverksbanken er overveldende. Mindre enn en av ti er menn. Hva må til for å få bedre kjønnsbalanse?

Bak Nettverksbanken står Vestfold Fylkeskommune, Fylkesmannen i Vestfold og Innovasjon Norge. Helle Stabel er ansatt som daglig leder i 60 % for 83 medlemmer organisert gjennom 13 grupper rundt om i fylket. Bare en av ti av medlemmene er menn.

–          Jeg har ikke klart å sette fingeren på hva det er som ikke trigger menn, sier Stabel.

Hun prøver å finne seg til rette i nye lokaler på Bakkenteigen i Horten. Bygget Innovasjon Norge og Nettverksbanken har flyttet inn i er nye.

Nettverksbanken og Innovasjon Norge har lokaler på Bakkenteigen i Horten.

Her har Høyskolens ledelse nettopp flyttet inn, men mange kontorlokaler står fortsatt tomme. Nærheten til høyskolemiljøet kan komme Nettverkbankens medlemmer til gode da nettopp læring, nytenkning og utvikling er sentralt for gründere.

Nettverk sikrer kompetanse

Å være i et nettverk sikrer tilgang på kompetanse. Direkte gjennom møte med andre i den gruppa en deltar i og indirekte gjennom at man får tilgang på hverandres kontaktnett.

–          Kvinner er supergode på sosial nettverksbygging, mener Stabel.

Dette er Audun Rør enig i. Han er en av sju menn tilknyttet Nettverksbanken. Rør er medlem i Nettverksbanken fordi han er ute etter de tips og råd han kan få i gruppene, men også på grunn av muligheten for kortsiktig finansiering. Han tror at om det ble flere menn med, ville ytterligere flere finne det interessant.

Medlemmene er organisert i grupper på inntil sju deltakere og møtes cirka en gang per måned. Å nå alle individuelt har Helle Stabel problemer med å rekke. Gruppelederen blir dermed hennes viktigste kanal for å hjelpe den enkelte gründer. Rundt 300 har vært innom systemet siden oppstarten. Av disse har ca 60 % klart seg. I 2010 omsatte nettverksbankens medlemmer for rundt 33 millioner kroner og sysselsatte rundt 70 årsverk. Tallet har vært stigende år for år.

Ikke tid til møter

Med fokus på inntjening og resultat har Anders Brekke Jørgensen kommet raskt videre i etableringen av sin virksomhet.

Blant de som har god sjanse til å lykkes er Anders Brekke Jørgensen, en annen av de sju mannlige medlemmene i Nettverksbanken. Han har hatt liten tid til å bli med på gruppemøter fordi han har kommet i gang med sitt produkt raskere enn han hadde fryktet.

–          Ting har begynt å rulle, sier han.

Erfaringsutveksling er en viktig del av det medlemmene får ut av å være i systemet. Likevel er fokus på administrasjon, salg og markedsføring det aller viktigste. Det er her de fleste gründere trenger påfyll. Engasjement for eget fag har de fleste i rikt monn. Dette fokuset er viktig for Tormod Larsen som også er blant de få menn i systemet. Han tror menn i større grad enn kvinner tenker økonomi og resultater i forbindelse med nettverksbygging.

Fokus på inntjening

Aase Stand Giertsen er gruppeleder for ei gruppe som kaller seg Optimist 1. Hun tror også at menn er ennå mer fokusert på inntjening enn kvinner. Dette er kvaliteter hun mener er viktige i forhold til å utvikle en forretningsidé og ønsker flere menn inn i systemet.

–          Jeg tror generelt på mangfold, sier hun.

Det gjør også Vigdis Bakken Hamre, gruppeleder for gruppa Smelteverket. I hennes gruppe bidrar alle positivt, og hun framhever at mannen i gruppa deres er god på å stille utfordrende og kritiske spørsmål. Anita Fjelldal er leder for gruppa Inspira. Hun mener kvinner har mye å lære av hvordan menn bruker sine nettverk. De hjelper hverandre i større grad med kontakter og bruker sitt nettverk mer, mener hun.

Thomas Aas kom litt tilfeldig inn i Nettverksbanken og er glad for det

–          For meg er det viktig å være en del av et nettverk der jeg kan spille ut mine ideer og få tilbakemeldinger på dem.

Oppsøke arenaer der menn er

Han har gjort seg noen tanker om at kvinner og menn ofte bygger opp ulike virksomheter. Kvinner han har møtt i nettverksbanken representerer ofte alternative og kreative produkter, mens menn ofte har praktiske og tradisjonelle produkter og tjenester. Dette er også Tormod Larsen opptatt av. Han tror dette kan være et av svarene på at den mannlige deltakelsen er så lav. Haugen tror at det kan være lurt å tenke annerledes for å rekruttere flere menn. Slike arenaer finner man på frokostmøter i næringsforeninger og sponsorklubber i de store fotballklubbene i fylket.

Den daglige lederen må være målrettet i sitt arbeid for å nå dem hun søker. Mye er gjort for å trekke med menn, og mye mer må gjøres.

–          Jeg tar den utfordringen det er å finne og bruke nye arenaer for å få til dette, avslutter daglig leder Helle I. Stabel.

 

Fakta om Nettverksbanken:

1998: Vestfold Fylkeskommune, Innovasjon Norge og Fylkesmannen i Vestfold etablerte Nettverksbanken i Vestfold. Et kvinnenettverk ledet av forskjellige prosjektledere.
Målgruppe: Kvinner som går i tanker om, eller har etablert, egen, inntektsgivende næring.

2005: For å profesjonalisere drift, ledelse og prosesser i gruppemøtene: Ansettelse av daglig leder. Medlemstallet er da på ca 50. Også menn skal omfattes av systemet.

2011: 83 medlemmer. Av disse er 7 menn. Målgruppe: Etablerere i Vestfold som ønsker å etablere eller har etablert egen inntektsgivende arbeidsplass, og som ønsker å bidra til utvikling av egen og andres virksomhet i et forpliktende nettverk.

Verdiskaping: Medlemmene omsatte til sammen for rundt 33 mill i 2010 og sysselsatte rundt 70 årsverk.  Dette tallet har økt hvert år siden starten.

Artikklen var trykket i Vestfold Blad uke 41 2011.

Les også: DE PROFFE DAMENE