Nettverk,  Tilhørighet

Famile og andre nettverk

Bordet er dekket og forventningene stiger. Snart skal fetter og kusine møtes. Igjen. Små tremenninger skal prøvende finne ut hva man kan gjøre sammen. Den trygge rammen inviterer til bygge videre på de relasjonene som har vært. Og bygge nye der ingen finnes.

Disse båndene har jeg sett nærmere på i bloggen min tidligere. I februar så jeg nærmere på ekteskapet. I april på familien. I juni var vennskap tema. Alt dette var også tema i boka jeg lot meg inspirere av da jeg startet bloggingen min: The Happiness Project av Gretchen Rubin.

Det hun ikke har sett noe på er de relasjonene som ikke kommer innunder disse temaene. For meg ville det mangle noe om jeg ikke også så på relasjonene som oppstår i det nettverket som ligger utenfor familien og vennekretsen.

Jeg valgte dette også fordi jeg ville undersøke sammenhengen. Og om det er noe grunnleggende likt i alle relasjoner. Eller om det er forskjell på de helt nære relasjonene og de man har på jobben. Og om private nettverk fungerer annerledes enn forretningsnettverk.

Grublingen er i gang

Jeg vet ikke om det fører noe sted, men november har startet og grublingen er i gang. Jeg har også begynt å bla litt hist og pist og finner sammenhenger mellom de ulike tingene jeg blar i. Det kan jo være at jeg har samlet på lesestoff som bekrefter det jeg tror på, så det trenger ikke ha noe å si. Vi får se. Foreløpig er jeg mer undrende enn klok.

Men hva er grunnen til at vi har disse relasjonene? Trenger vi dem? Hva gjør de med oss? Hva ville skjedd om vi falt utenfor? Hvem blir vi da?

Under overflaten hos oss mennesker skjer det mye rart. Vi styres av følelser i større grad enn vi liker å tro. De følelsene vi kjenner på i dag er de samme som urmennesket hadde. Og hvorfor søkte de sammen i grupper? For å få beskyttelse. Mat. Fylt dagligdagse behov. Og for å lære av hverandre. Alt i en gryte, for å si det sånn. Ganske likt slik vi har det i dag.

Nettverk, da? Gode nettverk er en betingelse for å komme opp og fram. Men er det bare i forretningssammenheng? Og er det noe nytt?

Var det ikke nettopp for å bygge sterke nettverk man giftet barna sine inn i sterke, mektige familier? En økonomisk tankegang. Men også for å få fram de genene og den sosiale arven man ville identifisere seg med. Også i dag er familienettverk godt og ha og alle vet om bedrifter og institusjoner der jobber har gått i arv.

Bloggprosjektet nærmer seg slutten

Dagens blogg er fylt av flere spørsmål enn svar. Slik starten på hver måned har vært for meg i elleve måneder nå. Forskjellen er at jeg i starten av året var forventningsfull og ivrig. Og litt redd, kanskje. Hva hadde jeg begitt meg ut på? Ville jeg holde året ut? Lykkehjulet kalte jeg bloggen, og snurret i gang.

Nå er jeg ikke der. Det har på en måte blitt en vane. Jeg har lært meg noen teknikker, og lar tankene jobber mer på egenhånd. Samtidig som jeg har måttet lage en strammere struktur siden hverdagens utfordringer øker på andre områder. Jeg er også trygg på at jeg om en uke har kommet lenger i tenkningen på dette til tross for at jeg bruker mindre tid enn i staren av året. Og bloggen har skiftet navn, Ordspinneriet er født og alt jeg driver med vil om kort tid samles på en og samme web-side.

Slik ser det ut fra mitt skrivebord, fra min tenkeboks akkurat nå. Om en måned går jeg inn i absolutt siste fase av prosjektet, men fram til det skal jeg jobbe både bevisst og ubevisst med de spørsmålene jeg har reist i denne bloggen. Og noen til.