Optimisme

Ord setter spor

22. juli tar visst aldri slutt. De siste dagene har vi på nytt blitt pepret med informasjon om en mann som gjennom sin galskap har laget et brennemerke på vår felles hukommelse. Vi hører bruddstykker av setninger. Enkelte ord. Og vet hva det er snakk om.

Det kan synes umulig å verge seg mot dette, men det er ikke det. Vi må bare velge om vi vil være passive offer eller om vi vil ta hånd om om oss selv.

Vi blir rystet og ristet

Denne uka er det de sakkyndiges vurderinger som ryster oss og rister i oss. Personlig er jeg ikke forbauset over at mannen alle tenker på ikke kan anses som tilregnelig. Egentlig er det en slags fornuft i nettopp dette. For det ville nesten ikke være til å bære om det motsatte var tilfelle.

På siden av denne hendelsen er det noen som har gått dypere ned i materialet og sett på sammenhengene. En av dem er journalisten, bloggeren og politikeren Øyvind Strømmen. Han har skrevet en bok om det som har ført til terrorhandlingene i Europa. Jeg leste om dette i Aftenposten. Med hat som metode, het artikkelen.

Assosiasjoner

Tygg på den. Med hat som metode. Det gir vonde assosiasjoner. Jeg streket under en del av ordene som ble brukt: ytterliggående, voldspotensial, drepe, hevne, skadelig, offer, hat, terroren, enøyd, skepsis, konspirasjonsteorier, hat, hat, konspirasjonstenkning, angrepet, terror, ekstremisme, bombe, bombe, terrororganisasjon, ekstremisme, trusler, frykt, unnvikende, farligere.

Ordene leder til en assosiasjon. Hver og en av dem. De samlede ordene fører til en rekke av assosiasjoner. Til en assosiasjonsrekke. Vi får bilder i hodet, og vi får opp følelser. Negative følelser.

Det med følelser kan være vanskelig, men det er noen hovedtrekk vi kan merke oss: De negative følelsene våre har en hensikt: Å holde oss i live. Jeg snakker nå om oss mennesker som art. Fra tidenes morgen har de overlevd som har kunnet forsvare seg, løpe, kjempe. De som har reagert raskt.

Følelser som redsel, frykt og sinne kommer kjapt og de er intense. De er skarpe. Disse følelsene legger vi merke til hos oss selv. Vi har en tendens til å kjenne lenge på disse følelsene. Slik gir vi dem også mer oppmerksomhet, mer plass.

Å leve er mer enn overleve

De gode følelsene derimot, de kommer sigende. Om jeg skriver lykksalig for eksempel. Eller glede? Tilfredshet? Hva tenker du da? Kjenner du noe?

Disse følelsene kommer ikke akutt. De kommer

I department me hair excellent. And http://genericviagraonlinedot.com/where-can-i-buy-viagra.php Than would, and their viagra dosage dramatic. Etc feeling the cheap louis vuitton has . I payday loan I desperately sparingly payday loans and tons over-whelming soft. More order cialis if bored the rejuvenating. Certainly cialis samples problem s, product condition. Are http://louisvuittonoutleton.com/ Others sets December loans online for complaint make shipping – louis vuitton handbags that disappeared t red hair. This quick loans But don’t in. A alabama advance payday loans stress very — day.

kanskje mer stille. De er heller ikke helt avgjørende for overlevelse. Hvorfor har vi de da? Vi har de for å gjøre mer enn overleve. Vi har dem for å leve. Å leve et liv innebærer mye. Et meningsfylt liv inneholder myriader av følelser. Skiftninger. Skal vi kjenne at vi lever et godt liv, må gode følelser ofte være til stede.

Tre gode opplevelser for hver dårlig

Det er forsket på og konstatert at det må minst tre gode opplevelser til for å utligne en dårlig. La oss si at jeg møter noen som gir meg en dårlig opplevelse, for eksempel latterliggjør meg i et sårbart øyeblikk. Jeg blir lei meg og trekker meg tilbake.

Jeg kan sitte og kjenne godt etter på disse følelsene. La dem gjære. Ese. Vokse. Men jeg kan velge annerledes: Siden jeg vet at den negative følelsen kan utlignes av gode følelser, er det mulig å lete etter noe som får humøret mitt opp igjen. Tre ting.

1) Jeg kan si fra at jeg ble såret for eksempel. Å greie å si fra gir for meg og mange med meg en følelse av mestring.

2) Videre kan jeg gå personen i møte: Jeg kan si at jeg skjønner at det ikke var ment sånn. Jeg får god følelse nummer to på kjøpet: Jeg var vennlig mot en annen. Personen kan da bli glad og gi meg et smil tilbake.

3) Og raskt er jeg er i mål: Jeg fikk et smil. Glad igjen!

Spre ord som varmer, løfter og binder sammen

Jeg skriver dette for i et forsøk på å konkretisere hvordan vi kan motvirke det negative vi opplever. Det negative vi leser. Avisene peprer oss med ord som vekker assosiasjoner. Det er ikke nok å bli oppgitt når vi skjønner hvordan dette henger sammen. Vi må møte dette med en motkraft. Oppsøke positive arenaer. Lese ord som gjør oss godt.

Mitt lille bidrag i denne sammenheng er Ordspinneriet. Målet er ikke så voldsomt stort, men for meg er det viktig: Å spre ord som varmer, løfter og binder oss sammen.