Coaching

Grav etter skatten. Inne i deg selv.

For rundt 2400 år siden vandret Sokrates rundt i gatene i Hellas og stilte spørsmål. Til tross for at han aldri selv skrev noe ned og levde et kort liv, var han blant de greske filosofene som har hatt mest innflytelse på vestlig filosofi, psykologi og senere igjen coachingen.
De fleste kjenner litt til filosofi og psykologi, mens noen kanskje ikke er helt sikker på hva coaching går ut på. Jeg skal komme tilbake til det, men først litt mer om Sokrates. Han må ha elsket den delen av livet sitt der han fikk tilhengere i flokk rundt seg.
Stilte spørsmål
Ved å stille spørsmål erfarte Sokrates at han utløste sine tilhengeres evne til refleksjon og til å lete etter svar inne i seg selv. Sokrates var i følge Wikipedia et svært sosialt menneske. Han hadde godt humør, var glad i å drikke og fikk etter hvert et godt rykte for sine talegaver. Dette utnyttet han i stor grad. Han pleide å stanse folk midt på gaten eller på torget for å stille dem ubehagelige og nærgående spørsmål. Det var dette som skulle bli hans motstanderes hovedargument. Samfunnsstyret og sofistene mente nemlig at Sokrates påvirket ungdommen på en negativ måte og at han slik sett var en fare for samfunnet. Da Sokrates ble dømt skyldig i denne forbrytelsen, fikk han valget mellom å bli forvist fra Athen eller få dødsstraff. Sokrates valgte det siste.
Han valgte altså samtalene i gata framfor samvær med egen familie og døden framfor et liv han ikke fant verdifullt.
En av hans elever var Platon. Det er gjennom ham vi vet hvordan Sokrates gikk fram.
Litt om coaching
Hovedsaklig har jeg funnet det som nå følger i boka Coaching. Hvem, hva, hvor av Susann Gjerde:
Coaching er en bestemt måte å frigjøre potensial på. Til forskjell fra hvordan man driver rådgivning, veiledning, mentoring og konsulentvirksomhet. Det er en kommunikasjonsform som fremmer handling og læring, gjennom bevisstgjøring, utfordring og motivasjon. Coaching setter fokus på nåtid og framtid. Den er løsnings- og mulighetsorientert og har som idégrunnlag at enkeltmennesket selv har svarene, men kan trenge hjelp til å aktivisere dem i form av et eget begrepsapparat og handlemåter. Coaching er et kraftfullt verktøy som kan gi mer glede og mening i hverdagen.
Effektfulle spørsmål
Et av disse verktøyene er effektfulle spørsmål, eller sokratiske spørsmål. Filosofi er, sammen med psykologi, opphavet til coaching.
En av filosofene som har hatt stor innvirkning er altså Sokrates. Han så det som sin oppgave å forløse mennesker fra deres fordommer, slik at de kunne handle rett og bli lykkelige mennesker. Virkelig erkjennelse kan ikke dyttes på den enkelte, sa Sokrates. Den må komme innenfra. For bare den erkjennelse som kommer innenfra, er virkelig innsikt.
Coaching sin grunnholdning bygger på at mennesker selv sitter på svarene. Altså at de kommer innenfra. Sokrates sitt ønske om at den enkelte måtte bli bedre kjent med seg selv for å kunne handle riktig, er en viktig del av coaching. Gjennom egenrefleksjon og bevisstgjøring av egne verdier bidrar dette til enklere og riktigere handling.
Finner det som er riktig for deg
Formålet med effektfulle spørsmål innen coaching er først og fremst å åpne opp for mulig heter, alternative handlinger og indre refleksjoner. På den måten leter du inne i deg selv etter ditt eget svar. Du finner det som er riktig for deg, ikke for den som spør. Du tvinges til å grave dypt og erkjenne hva som er viktig for deg. Hva som betyr noe. Er du bevisst dine verdier og motivasjon, er det lettere å ta riktige valg.
Noen vil kanskje tenke at dette likner svært på terapi. Det gjør det. Det likner, men er det ikke. Den som utøver coaching har derfor er stort etisk ansvar i å sette klare grenser for hvor langt man går i slike samtaler.
Når ber du om coaching?
De fleste mennesker opplever fra tid til annen at man står fast. Eller at man tråkker rundt og rundt inne i sitt eget hode. For noen utvikler dette seg til sykdom. For de fleste av oss er det livets gang. Det meste ordner vi selv, og ofte ber vi om og får støtte fra våre nærmeste. Andre ganger er det lurt og viktig å be om hjelp utenfra. Fra profesjonelle. Mange velger da en coach. For å rydde opp i et rotete hode. For å bli sikrere på hvilke valg som er lure å ta. For å ha en som backer opp i de riktige øyeblikk.
Selv har jeg svært god erfaring med dette. Både for min egen del, og for de som har brukt meg som samtalepartner og coach.
Forskjellen mellom Sokrates spørremåte og coaching
Coaching er et effektivt redskap, og har ulike virkemidler som tas i bruk. Å stille gode, effektive spørsmål er altså en av dem. Innledningsvis skrev jeg at Sokrates stilte ubehagelige spørsmål. Et sted har jeg lest at han var som en klegg. Dette er ikke et av prinsippene i coaching. Tvert imot. Alt foregår i et avklart og balansert samarbeid mellom den som coaches og coachen. Det er faktisk et av grunnprinsippene. Det skal derimot ikke stikkes under en stol at det kan oppleves som ubehagelig å grave inne i seg selv. Man tvinges til å ta standpunkt. Og tar man valg som innebærer endring, kan også det til tider oppleves som krevende. All endring krever innsats.
Denne uka har Ordspinneriet en work-shop i Horten der nettopp Sokratisk dialog er satt på dagsorden. Til uka oppsummer jeg det vi lærte der, før jeg ser videre mot neste tema jeg er opptatt av: Mindfulness.