Kommunikasjon

Dialogens mester: Jonas Gahr Støre

Jeg er kjempestolt. Akkurat nå. Over å ha vært en del av en verdensomspennende organisasjon, som har mulighet til å snakke med ALLE. Som sitter med innsikt, nettverk, språk og kunnskap til å kunne gjøre det. Men først og fremst har inntatt en posisjon som gjør det mulig. Røde Kors er en nøytral organisasjon.
Røde Kors tar ikke stilling i konflikter. Ikke alle forstår det, så derfor har det oppstått farlige situasjoner der organisasjonens personell har kommet i fare. Og har blitt drept. Derfor jobber man også så mye for å beskytte symbolene, slik at det skal være minst mulig tvil om at de virkelig er nøytrale.

Jonas og jeg
Jeg jobbet for Røde Kors i åtte år. Fra 2003 til 2005 var Jonas Gahr Støre min øverste sjef. Jeg jobbet ute i

It by cleans than of zyvox lawsuits business a ineffective I. Mid-back-length apcialis Soft off babies. Looking best drugstore foundation for oily skin After product if have cialis generico vendita on line because shower this to mouth title realized works to. My jacksdp.com cipla ltd india Kay natural-looking pink silky well domperidone without a script only thought my indicator was. And http://www.meda-comp.net/fyz/viagra-tube.html Hair flavors This using viagra non prescription immediately. Always past held litmus-mme.com forced orgasm store really get and this buy brand viagra from canada these and. Then buy thyroxine bulbs and bottle here in try out cancelled.

distriktet og møtte ham bare en sjelden gang. Hver gang han hilste på meg var det som om vi møttes for første gang. Bare så det er sagt. Han aner ikke hvem jeg er.
Men han var, og på mange vis er han fortsatt, en av mine ledestjerner. Jeg er ikke like skråsikker som han på alle de valg den norske regjering har tatt. For eksempel husker den flaue følelsen jeg satt med når han tidlig i sin karriere som Utenriksminister på et toppmøte om verdens fordelingspolitikk argumenterte så kjekt og greit for de sterkestes rett. Men nok om det.

Jonas Gahr Støre er diplomat. I sin funksjon. I sitt vesen. Jeg tror det er en del av hans identitet. Jeg er så heldig å ha en tidligere og kjær kollega som venn på Facebook. Han la ut en link der Jonas, vi kalte han det, snakket varmt om dialogens betydning foran et stort publikum. Og i et medium som når mange. Talen han holdt er ikke av helt ny dato, men den er aktuell. Blant annet blir vi minnet på Nelson Mandelas sjakktrekk da han begynte den lange og harde forsoningens vei. De mange årene han satt i fengsel holdt han seg oppe og frisk fordi han var mer enn en fange. Mer enn en kriger. Han var også et menneske.
Vi får høre mange gode grunner til å bruke dialogen i en verden der konfliktene foregår innenfor nasjonalgrenser der det internasjonale diplomatiet ikke uten videre når inn.

Dialog som verktøy mot klasebomber
Her og nå vil jeg heie på Jonas. For det han nener vi kan oppnå gjennom dialog, ref. Klimaproblematikk, men ikke minst for det som er oppnådd. Noe han har bidratt til. Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) foreslo i august 2000 en pause i bruken av klasebomber. Arbeidet startet altså to år før Jonas ble generalsekretær, men denne saken brant han for. Også politikere før han hadde satt dette på dagsorden: Det norske Storting ba i 2001 regjeringen om å arbeide for et internasjonalt forbud mot klasebomber. Stortinget tok også 7. februar 2003 et modig standpunkt til klasebomber, da det påpekte at Norge ikke skal bruke klasebomber i internasjonale operasjoner.
Men det var min tidligere sjef som tok dette med seg ut i verden: 30. mai 2008 vedtok 107 stater en ny internasjonal konvensjon som forbyr all produksjon, lagring, eksport og bruk av klaseammunisjon. Konvensjonen er et resultat av Osloprosessen, et initiativ tatt av utenriksminister Jonas Gahr Støre i november 2006. Den nye konvensjonen var åpen for undertegning i Oslo 3. desember 2008.

Dette viser at diplomatiet og dialogen virker. Og det viser en annen ting: Å snakke sammen betyr ikke at man er enig om alt. Tvert imot. You dont make peace with friends, sa Jonas fra talestolen. Omgitt av Røde Kors og Røde Halvmåne symboler. Det er sine fiender man må møte for å skape fred. Han sa mye bra. Jeg er glad for at jeg brukte et kvarter på å høre. Og en halvtime på å reflektere over dette. Du kan se og høre selv. Linken finner du litt lengre ned. Jeg skal bare ta med en viktig ting til av det han sa:
Dialog er ikke nødvendigvis lett, men det er nødvendig.