Selvledelse

EKTE LYKKE av Martin Seligman

Vi mennesker ønsker oss mer enn bare å rette opp våre svakheter.

Vi ønsker oss et liv som er fylt med mening.

Martin Seligman

Jeg hadde en utrolig inspirerende lærer og veileder da jeg våren 2010  studerte «Coaching og ledelse» på Høgskolen i Vestfold. Ved siden av å føre oss gjennom litteraturen som var på pensumlista hadde hun stadige henvisninger til andre kunnskapskilder. Av denne overfloden har en bok betydd mer for meg enn noen andre: «Ekte lykke» av Martin Seligman.

Lykke er mer enn å ha flaks

I «Ekte lykke» presenterer den internasjonalt anerkjente psykologen Martin Seligman den revolusjonerende vitenskapen positiv psykologi. Denne retningen fokuserer på våre styrker fremfor svakheter og slår fast at lykke ikke er et resultat av gode gener eller flaks. «Å oppnå mer enn bare flyktige glimt av tilfredshet er mulig» skriver han i boka. «Gjennom å jobbe hardt og holde ut» vil jeg tilføye.

Ordet lykke får mange til å vibrere. Det gir ulike assosiasjoner og for noen ringer varsellampene når vi inviteres til å «finne lykken.» Det er bra for da graver vi ekstra dypt for å finne det som eventuelt ikke stemmer. Jeg har lest boka nøye og fant en sterk motivasjon til å jobbe for å oppnå varige endringer i livet mitt.

Altruisme

Det er mye å ta tak i. Et essensielt tema er samhandling med andre. Det er sammen med andre vi kan oppleve kjærlighet, tilhørighet og trygghet. Boka viser oss at det ikke nok å sikre vår egen lykke. Vi må også gi til andre. Det er gjennom å hente frem det beste i oss selv vi kan kjenne både mening, lykke og tilfredsstillelse i livet. Gjennom å forsone oss med fortiden, ha håp for framtiden og leve i nåtiden får vi det rett og slett bedre.

Boka henvender seg til deg som er interessert i å lære hvordan du kan bygge opp dine styrker og ressurser i dagliglivet. Ved å identifisere personlige karakterstyrker, og målrettet ta dem i bruk på de viktigste områdene i livet ditt, kan du finne nøkkelen til det gode liv og mening i hverdagen.

Ekte lykke ble utgitt første gang i USA for ti år siden. Den utkom på norsk i 2009. Nylig ga forfatteren ut en ny bok som ennå ikke foreligger på norsk, men kan fås under tittelen  At lykkes på dansk.

Forsoning og håp

Når Ordspinneriet tar fatt i denne boka, er det med viten om at vi alle har med oss våre egne tanker og følelser i møte med andre. Ønsker vi å bedre vår evne til å kommunisere, må vi ta veien om oss selv. Det er oss selv vi må forandre.