Medfølelse

VENNLIGHET I KLASSEROMMET

 

enklere å oppmuntre til

godhet enn jeg trodde

Tusener av lærere har startet på et nytt arbeidsår med forventinger og pågangsmot. Jeg kom over noen gode tips som gjør jobben lettere og hyggeligere. De deler jeg her og håper noen kan få glede av dette:

«Jeg blitt gledelig overrasket over at det kan være mye enklere å oppmuntre til godhet blant elever enn jeg trodde» skriver Vicki Zakrzewski i en artikkel du finner link til nederst på siden. Hun har funnet fram til fire ting som er enkle å gjennomføre – og som virker.
Heng opp plakat

Når du gjør klart klasserommet for året, heng opp plakater av mennesker i samspill med hverandre. Studier viser at et bilde av to mennesker som ser på hverandre skaper en følelse av samhørighet og godhet. Slike visuelle signaler lar også elevene vite at du verdsetter denne typen atferd.

Hils på den enkelte elev

Hils på hver enkelt elev på første skoledag etter hvert som de kommer inn i klasserommet or å skape tilhørighet. Fortsett med det gjennom hele skoleåret. Elevene vil sannsynligvis oppføre seg med godhet hvis de føler tilhørighet.

 Bruk din varmeste stemme

Fra den første dagen av skolen til det siste, bruk en positiv, varm tone i stemmen. Elevenes ferdigheter til å delta i prosesser øker når de er en del av en omsorgsfull klasse. Å snakke hyggelig til elevene har en positiv effekt i form av at elevene snakker mer vennlig med hverandre.

Bygg samhold og samhørighet

Gjennom å bygge et godt miljø i klasserommet, gir man elevene sjansen til å hjelpe hverandre. Å gi elevene mulighet til å øve prososial atferd er en av de mest effektive måtene å fremme den. Forskere har funnet ut at elever som samhandler mens de lærer har større sannsynlighet til å behandle hverandre med vennlighet.

Four Ways to Encourage Kindness in Students