Ordspinn

OMSKJÆRING – TVANG ELLER RELIGIONSFRIHET?


Jeg ønsker å være et instrument for mine viljeshandlinger,

ikke andre menneskers” – Isaiah Berlin

På forsommeren i år var det en smule debatt omkring omskjæring av guttebarn. Det nylig tiltrådte barneombudet Anne Lindbo ville løfte fanen og be leger senke kniven. Hun ville beskytte alle barn i Norge, også de jødiske guttebarna som på den åttende dagen i sitt liv skal kuttes i guds navn.

Helseministeren rakk å sette skapet på plass før hun tok ferie. Forbud mot omskjæring av guttebarn er ikke aktuell politikk i Norge, var beskjeden. Ikke alle kan si seg enig i det, men ordskiftet er spinkelt. Den massive motstanden mot omskjæring av jenter er jeg glad for, men hva er grunne til at det er så tyst om denne praksisen som først og fremst er knyttet til jødenes trosutøvelse?

”Omskjæring av gutter er selve paktstegnet i jødedommen, et av de aller viktigste symboler på jødisk tilhørighet” sa en religionsforsker som ble innhentet for å uttale seg om saken til nettavisa Dagen.

Kjærlighet og toleranse

Det er der det krasjer for meg. I tillegg til at dette er beskrevet som et smertefullt kirurgisk inngrep, mener jeg at man kun kan inngå pakt på vegne av seg selv. Et åtte dager lite barn skal hegnes om og beskyttes. Det skal varmes og næres. Det skal vokse seg stort og kraftig og skal gjennom kjærlig veiledning og tolerant holdning bygges opp til å gjøre sine valg om hvem og hva de skal inngå pakt med når tiden er inne.

Det var et program på radio søndag ettermiddag som vakte disse tankene til live hos meg. De ble forsterket av at jeg kom over noen notater jeg hadde skrevet ned om Isiah Berlin, den jødiske filosofen og idé historikeren som ble født under tsarveldet i Riga, Latvia, i 1909. En idérik og uendelig nysgjerrig mann, ble han beskrevet som. Open-mindid og tolerant. Han ville bestemme over sitt eget liv.

Vi er alle frie, ukrenkelige mennesker

”Jeg ønsker at mitt liv og mine avgjørelser skal avhenge av meg selv, ikke av utenforliggende krefter av noe slag”, mente han og det er jeg enig i. Det er derfor sitatene talte rett til hjertet mitt da jeg skrev dem ned og det er derfor de umiddelbart fant veien tilbake dit når jeg leste dem på nytt. Etter min mening er jødiske guttbarn frie mennesker og skal være det. Ingen har rett til å gjøre inngrep i kroppen deres – såfremt det ikke er medisinsk betinget.

Menneskets ukrenkelighet, retten til å bestemme over egen kropp og eget liv er den viktigste grunnen til at jeg har valgt å støtte organisasjonen SCILO Norge som arbeider blant masaiene i Kenya. Jeg mener omskjæring av jenter er helt avskyelig og vil bruke litt av min tid til å bidra i kampen mot dette uvesenet. Det er så lett å identifisere seg med alle de kvinner i verden som har vært gjennom det og det gir meg kraft til å gjøre noe konkret. Det vil jeg komme tilbake til i flere innlegg, men jeg var nødt til å la disse tankene få folde seg ut først.

Foto: Wickimedia Commons

Artikkelen i Dagen jeg referete til: Barneombud vil erstatte omskjæring med symbolsk religiøst rituale