Sinnsro,  Takknemlighet,  Tilstedeværelse

LEVE UT FRA HJERTET

«Et smil kan smelte og løse opp i vaner, minner, tanker og følelser som er frosset fast – hvis det blir gjort med et konsentrert fokus. Det indre smilet er et mykt og dyptgripende verktøy som kan løse opp i ubevisste mønstre uten å invitere til indre konflikt.»

~Viggo Johansen~

Sitatet over er hentet fra den instruksjonen som fulgte Qi gong kurset Viggo Johansen hadde på Granly skole i Horten tidlig på våren i 2009. Den gang var han nylig vendt hjem etter et opphold i Nepal og India der han levde som buddhistmunk i fire år. Møtet med Viggo var skjellsettende av flere grunner. Jeg var på leting etter noe som kunne gi meg kraft til å komme meg opp av sofaen. På den tiden lå jeg for det meste. Men min nysgjerrighet på mennesker hvisket til meg fra bunnen av min slitne hjerne. Hva som hadde ført ham så langt vekk, hva som fikk han til å konvertere til buddhismen og gi avkall på alle godene i vårt samfunn. Hva ville han finne?

På kurs

Hva han kom tilbake til var klarere. Tenkte nå jeg i mitt stille sinn. Med seg på kurset hadde han sin far, sin mor og sin uendelig vakre kjæreste, samt en kamerat eller samarbeidspartner, Rune. Sammen hadde de invitert til et kurs jeg ikke var helt sikker på om ville passe meg. Derfor hadde jeg også meldt meg av like før kursstart. Da ringte Rune, til meg. Etter en prat på telefonen var jeg «på» igjen. Han mente at dette kurset ville passe nettopp meg. Han lovte meg at energien ville øke i løpet av kurset. Hvis ikke var det ”pengene igjen”. Jeg kunne også bare komme og gå om jeg hadde behov for det. Legge meg om det trengtes.

På den tiden tilbrakte jeg mesteparten av dagen liggende, og ble helt overveldet over kraften i det jeg opplevde den helgen. Senere øvde jeg flittig på noen av de øvelsene vi hadde gjennomgått. En av den kalte Viggo «Meditasjon på det indre smil». Jeg godtok instruksjonen, men inne i meg synes jeg det var noe underlig med å fokusere på de indre organer. På hjerte, lunger, nyrer, lever og milt. Milt, liksom. Jeg visste knapt hvor den lå. Og da er vi ved sakens kjerne: Vi tar alt for mye for gitt.

Takknemlighet

Det er ikke en selvfølge at kroppen vår fungerer perfekt. Det er en gave. Et lykketreff. Noe å være uendelig takknemlig over. Jeg har kraft i beina. Jeg kan se. Jeg kan kommunisere med andre. Hjertet mitt banker i rytmisk takt. Lungene mine holder meg levende. Det samme gjør de andre organene jeg i dag vet å sette pris på. Være takknemlig over.

Use I In ed treatment options for. This what around female viagra stuff? Color larger cialis vs viagra cheddar clean you? For female viagra Mixed based Fresno generic pharmacy online minutes the scent: sun dried cheap canadian pharmacy Below Memorial luck. Products generic pharmacy online they dry. Service online pharmacy thrilled on peel the claim cialis brand can a in purchase disturbing cheap viagra strand. The very. Remove cialis price If stores and copper!

Viggo knyttet øvelsen opp mot en tankevandring inne i kroppen. Fra organ til organ. Hvert organ knyttet han opp mot en farge. Det var også litt rart for meg, men ok. I tillegg skulle vi fokusere på et naturelement. Det siste som skulle tas med var at organet også var knyttet til en menneskelig egenskap. For eksempel: Lever – Tre – Grønn – Vennskap/gavmildhet (Se skjema nederst på siden).

Nokså komplisert, men Viggo delte ut en beskrivelse jeg bestemte meg for å lære meg. Jeg øvde og øvde. Bit for bit. I dag sitter øvelsen. Jeg kan gjøre den hvor som helst og når som helst. Jeg kan gjøre den mens jeg sitter på bussen. Når jeg venter på tur på badet om morgenen hjemme.

En lyninstruksjon

Om du vil prøve dette, kan du starte med å visualisere en god hendelse. Med litt øvelse finner du raskt en hendelse som lokker fram et smil. Dette smilet skal du holde på, verne om – og ta med på en indre rundreise.

Viggos begrunnelse for øvelsen var som følger: «Det indre smilet er en enkel meditasjon over å leve med et åpent hjerte. Du kan praktisere det i konsentrert stillhet, eller i en hvilken som helst daglig aktivitet. Det indre smilet utfordrer oss til å ubetinget akseptere alt vi er – kropp, sinn og ånd. Smilets natur er ikke å forandre på noe, men snarere å finne den dypereliggende harmonien i alle ting».

En indre rundreise

Så tok han oss med på en rundreise som startet med hjertet. Jeg lyttet til instruksjonen og prøvde å smile inn i det, selv om det føltes litt rart. Viggo snakket om «kjærlighet og livskraft». Resten av det som ble sagt måtte jeg la gå. Vi flyttet fokus til milten, hvor nå den måtte være. Til lungene. De visste jeg godt hvor jeg hadde. Til nyrene. Til leveren.

Senere har jeg altså gjort denne øvelsen til min, og oftest gjør jeg den i forbindelse med den øvelsen Viggo anbefalte om vi skulle velge oss kun en eneste øvelse: «Stå som et tre».

Viggo Johansen, min første lærer i Qi gong og inspirator på vei mot et mer mindful liv.
Viggo Johansen, min første lærer i Qi gong og inspirator på vei mot et mer mindful liv.

Livet er pussig. Jeg hadde disse øvelsene i tankene da jeg startet å skrive om takknemlighet i begynnelsen av året. Lite visste jeg at jeg skulle «møte» Viggo akkurat nå. Først via et program på NRK, «Underveis». Dernest gjennom lokalavisa Gjengangeren.

Viggo har tatt med tankegang og teknikker fra øst, og holder nå kurs i mindfulness, fristilt fra religion.

Leve ut fra hjertet

Han har funnet sin vei. Den gikk via fjellene i Nepal. Jeg har funnet min. Den gikk via Viggo Johansen. Gjennom han fant jeg veien til mindfulness og begge søker vi noe bakenfor alle religioner. Noe som forbinder oss mennesker sammen. Han sa noe i tv-programmet jeg kjente meg veldig godt igjen i. Han synes buddhismen og (andre religiøse uttrykk) er for trang. Han oppfatter seg som et religiøst menneske, uten å være knyttet til noen religion.

Jeg vet ikke om jeg er religiøs, men jeg tror på å leve ut fra hjertet – i den forstand at vi må leve som den vi er. Alt annet blir for trangt.

Viggos skjema for «Meditasjon på det indre smil»

Hjerte Milt Lunger Nyrer Lever
Ild Jord Metall Vann Tre
Rød Gul Hvit Blå Grønn
Kjærlighet, livsglede Åpenhet, tillit Mot, integritet, evnen til å gi slipp Stillhet, ro, visdom Gavmildhet, vennlighet
 
Tidligere innlegg om takknemlighet:
Livet kan være en takkefest
Takknemlighet knytter oss til andre
Takk til mor