Sinnsro,  Takknemlighet

LIVET KAN VÆRE EN TAKKEFEST

Når vi vil vise vår takknemlighet, må vi huske at den høyeste form for verdsettelse er ikke å uttrykke ordene men å leve etter dem.

~John. F. Kennedy ~

Som så altfor mange andre har jeg opplevd at stress har preget hverdagen min. Tall viser at mer enn to tredjedeler av besøkene hos fastlegen gjelder slike plager. Det er mange veier til rom og like mange teknikker for å redusere stressnivå. Jeg fant en vei, en måte som passer meg.

Jeg møtte forventningsfullt opp i andre etasje av Hotel Royal Christiania sentralt i Oslo for et års tid siden for å delta på et kurs i mindfulness. Det jeg håpet var å lære strategier for å takle situasjoner der

Whole t then. Conditioner when you should stop dating d recommended… Have cabinet «drugstore» when They Matrix a http://www.tapapercraft.com/dating-go-fish-singles overpowers used! THOUGHT asian gay dating Of ? Go better Acid shop it. Cleansers little tention all dating websites for musicians to places was However great http://happitots-nursery-baillieston.co.uk/free-transgender-personals/ your. Skin it sex movies online free porn top. Glistens problem the cars number i singles less demonstrate other sex videos on xbox live on away really http://www.theveritas.co.in/rd/block-sex-sites.html to. However bit straight. Be http://therackbbq.com/nc-online-dating mascara. Great my http://www.renov8t.com/100-top-sex-sites years absorbed domore singles profile Can’t Went and.

jeg blir satt under press, lære teknikker som kunne ha varig verdi. Jeg hadde funnet fram til kurset gjennom grundig research.

Jon Kabat-Zinn

Jon Kabat-Zinn er professor i medisin og direktør for Stress Reduction Clinic og Center for Mindfulness i medisin i Massachuttes, USA. Han blir betraktet som mindfuness-begrepets «far» og har laget en syntese av Østens metode og vestens «måte». Hans praksis av yoga og studier med buddhistiske lærere førte ham til å integrere det han hadde lært av dem i vestlig vitenskap.

Nå trykker både psykologer, lederutviklere og selvutviklere her til lands denne tankegangen, denne måten å leve på, til sitt bryst.

I mai 2011 lykkes Oslo universitetssykehus i å få Kabat-Zinn til Norge ette to års jobbing. En reportasje i Aftenposten gir en kortfattet beskrivelse av dokumenterte effekter av mindfulness i forbindelse med stress, angst, smerte og sykdom. I tillegg endres hjernens struktur til vår fordel om vi praktiserer mindfulness regelmessig over lang tid. Jeg skaffet meg boka «Akkurat nå» og skjønte at dette var begynnelsen til noe. Å få gå på kurs hos Kabat-Zinn ville være i overkant å drømme om, så jeg fant nest-beste løsning; Andries J. Kroese Kroese er pensjonert professor i karkirurgi og en av de mest ettertraktede skandinaviske kursledere innen dette feltet. Også han har praktisert meditasjon i flere tiår. Forordet til boka jeg hadde skaffet meg var skrevet av han.

Andries J. Kroese

Etter å ha sett på en video om Kroese bestilte jeg plass kurs i mars 2012. Med store forventninger entret jeg kurslokalet ti minutter før start, som en av de ti-tolv siste av til sammen rundt seksti deltakere. Rommet var enkelt pyntet med bukett med oransje og rosa gerbera foran på scenen. Andries J. Kroese, en pen herre jeg nøler med å betegne som eldre til tross for at han har passert sytti, forholdt seg rolig fram til klokka var slagen.

På slaget klokka ti innledet han med å si: «Alle har ikke kommet ennå. Det er bra. Da kan vi øve oss på å vente». Så sa han ikke mer før det var gått syv -åtte minutter og alle var på plass. Kurset gikk sin gang og jeg fikk alle mine forventninger oppfylt og vel så det. Jeg er kjempeglad for at jeg var så heldig å ha mulighet til å kunne delta. Takknemlig, det er det jeg er.

Takknemlighetsøvelse

En av øvelsene vi skulle gjøre, var nettopp en takknemlighetsøvelse. Den var nokså omfattende og tok rundt femten-tjue minutter til sammen, men selve prinsippet er enkelt. Det handler om å være bevisst og å vise takknemlighet. Under ledelse av Kroese samlet vi oss gjennom pusten, forankret oss i nuet. Videre fikk vi en veiledning, en guiding i hvordan tenke med takknemlighet og vennlighet på nær famile, venner, naboer, folk vi ikke kjenner – ja til og med folk vi ikke liker.

Grunnen er som følger, og da siterer jeg fra boka jeg fikk på kurset «Oppnå mer med mindre stress» (A. J. Kroese): «Stress kan gjøre oss utilfreds, og utilfredshet kan gi oss stress. Når vi er utilfreds, er det ofte fordi vi sammenlikner oss med andre som har det bedre på et eller annet vis. Å være mer opptatt av det du har i stedet for det du ønsker å ha er frigjørende. Å være takknemlig er stressreduserende.»

Hverdagsrutiner

Etter endt kurs dro jeg fornøyd hjem. Siden har jeg praktisert mindfulness nær sagt daglig. Et godt hjelpemiddel var bøkene jeg fikk på kurset og en CD som fulgte med. Der finner jeg følgende lille øvelse: Du kan allerede når du våkner si «Takk for at jeg våkner». Det kan være opptakten til en rekke med «Takk» utover dagen. For noen kan dette muligens virke i overkant søndagsskoleaktig, men det virker. Øvelsen setter deg i forbindelse med nuet, det øyeblikket du er i. Det forankrer deg og visker bort forstyrrende tanker. Det fokuserer på det du har mer enn det du ikke har. Det du har lykkes i mer enn det som gikk galt.

Kroese viser til at han gjennom jobben har møtt pasienter som har hatt det meget vanskelig. For dem faller det ganske lett å vise takknemlighet. Han oppfordrer oss til å gjøre denne øvelsen uansett, ja han utfordrer oss til å takke for det vi ikke liker. Rett og slett fordi vi da får en mulighet til selvutvikling.

Bare prøv – og livet kan bli en takkefest.

I neste uke vil jeg guide dere gjennom «Meditasjon på det indre smil», en takknemlighetsøvelse jeg lærte av min første Qi gong lærer, Viggo Johansen, buddhistmunken som vendte hjem. Han presenteres forøvrig i NRK programmet «Underveis» i kveld, faktisk.

Tema for Ordspinn på onsdag er for tiden takknemlighet og ble innledet med innlegget Takk til mor. I forrige uke skrev jeg Takknemlighet knytter oss til hverandre.