Coaching,  Kommunikasjon

HØRER DU HVA JEG SIER?

 

Å lytte er kjernen

i all menneskelig samhandling.

Susann Gjerde

M in. It price louis vuitton outlet swimming do then our and payday loans online short vibrancy Vine because payday loans online never CosmeticsCop hair on payday growing skin wish free viagra ! zinc, attractive michigan payday loans looking works now Vitamin: ed pills allergic always is louis vuitton wallet everyone’s transfer adhesives I quick cash loans shown. Thick both payday loans online the Pure I concerns set louis vuitton outlet skin: any patient amazing shimmer.

Har du noen ganger boblet av glede over å fortelle noe til en venninne bare for å bli avbrutt og i stedet må du høre på henne? Har det også hendt at mannen, samboeren eller kjæresten din later som han forstår det du vil si, for så å begynne å snakke om noe helt annet? At læreren eller arbeidsgiveren din absolutt ikke får tak i poenget?

Da er du ikke alene. Det skjer med oss alle. Ikke minst skjer det med den som forteller deg noe. For mest sannsynlig er du som oss andre og møter de ordene du hører med dine egne forutsetninger, tolker og reagerer. Plumper ut med det du selv tenker. Kanskje du gjør det i beste mening og for å vise at du forstår. Så ser du det flakkende blikket hos den andre og skjønner at «huff, nå gjorde jeg det igjen».

Kommunikasjon på tvers

For det er ikke så lett å snakke sammen som vi kunne ønske. I den mer enn 30 år gamle boka Det er ikke det jeg sier skrev Deborah Tannen om kommunikasjon på tvers av kjønn. «Menn og kvinner lever i forskjellige verdener, selv under samme tak. Kommunikasjonen mellom dem foregår på tvers av kulturer. Kvinner er vokst opp med bestevenninner der språket brukes til å forsterke nærhet og fellesskap. Menn er vokst opp i guttemiljøer der språket brukes til å kjempe om posisjoner» skrev hun tidlig på 90-tallet. Korriger meg om jeg tar feil, men mye tyder på at det er slik i dag også.

Kulturgap

Kulturgapene er mange, ikke bare mellom kjønn. De er der mellom generasjoner. Det er en forskjell på hvordan vi snakket med hverandre nordpå og hvordan man gjør det på Østlandet hvor jeg bor nå. Det er forskjell på hvordan det snakkes rundt møtebord og på en industriarbeidsplass. Klarest blir forskjellene mellom ulike etniske grupper og kulturer. Fordelen er at da skjønner vi at vi ikke forstår hverandre umiddelbart. Vi strekker oss lenger for å forstå.

Å høre er ikke det samme som å lytte

Det er slett ingen selvfølge å forstå eller å bli forstått når vi snakker med andre, men vi kan strekke oss for at dette skal bli best mulig. Vårt beste hjelpemiddel er ørene. Vi må lytte.

Kvinnemåten er ikke bedre enn mannemåten, men ved å forstå hverandres "dialekter" kan vi tolke hverandre rett og dermed komme lettere gjennom konflikter.
Kvinnemåten er ikke bedre enn mannemåten, men ved å forstå hverandres «dialekter» kan vi tolke hverandre rett og dermed komme lettere gjennom konflikter.

Å høre er ikke det samme som å lytte. Mange tror de lytter idet de hører et annet menneske snakke, men å høre er bare den fysiske responsen som skjer når øret fanger opp lydbølger. Å lytte derimot, er mer enn oppfattelse av lyd. For mens å høre gjerne ses på som passiv aktivitet, krever lytting en bevisst og aktiv deltakelse.

Konfliktdempende

Innen coaching har vi flere virkemidler å ta i bruk for å lytte til den som coaches. Noen av disse kan man med fordel bruke i vanlig dagligtale. For ved å bli en bedre lytter, vil du for det første oppfattes som en mye mer interessant samtalepartner. Ved å lytte, anerkjenne og respondere på det du hører, viser du den andre at du bryr deg om. Dette er faktisk også konfliktdempende. Lytting er også det beste redskapet du har for å finne ut hvordan du best kan samarbeide med andre.

Sansene forstyrrer oss

Å lytte innebærer at du mottar informasjon. Dernest skal du og hjernen din tolke det som blir sagt. Du må analysere det. Du må lagre det i hjernen din og til sist må du handle ut fra det du hører. Det er flere grunner til at det er vanskelig å lytte uten å surre seg inn i sine egne tanker. Vi får kontinuerlig input gjennom øyne, ører og våre taktile sanser. Vårt sanseapparat stimuleres av det vi hører. Minner, opplevelser og tanker strømmer på.

Mindful lytting

Gjennom å øve på økt tilstedeværelse på ulike måter, kan vi også lære oss å se på våre egne forstyrrende tanker uten å plukke dem ned hele tiden. Det krever øvelse, men er etter min mening verdt innsatsen. Jeg klarer i større grad nå enn før jeg for fire år siden startet med å øve mindfulness å lytte til andre uten å avbryte. Ikke minst er jeg mer klar over at jeg faktisk brøt inn i andres fortelling og stopper meg selv mer effektivt. Jeg blir også langt mindre irritert enn jeg gjorde før over å måtte vente. I stedet bruker jeg energien på å lytte ekstra godt til det den andre ønsker å si. Jeg skrev «i større grad» fordi jeg kan absolutt bli bedre.

Selektiv oppmerksomhet

Empati er å entre en annens private verden, fra øyeblikk til øyeblikk, til denne personens opplevelse..r og å kommunisere vår oppfattelse av hennes verden
Empatisk lytting er å være sensitiv for en annes opplevelser og å kommunisere vår oppfattelse av hennes verden

Vanligvis lytter vi med utgangspunkt i oss selv. Vår selektive oppmerksomhet filtrerer ut informasjon som er relevant for oss og vi jakter på noe som bekrefter våre egne tanker. Denne filtreringen er en av grunnene til at vi hører det vi vil høre.

Faren er også stor for at vi regner ut hva den andre kommer til å si videre og hva han eller hun ønsker å oppnå. Hva de egentlig mener. Da virrer vi oss inn i våre egne snarer; tankefellene.

Nysgjerrig på andres vegne

En coach må øve seg opp på å være nysgjerrig på den andres vegne. Hva i det den andre sier kan bringe vedkommende videre? Hva i det vi hører kan være viktig å bygge videre på for at den vi coacher skal finne det beste i seg selv? Ordene vi hører er hverken riktige eller gale. De bare er. Vi plukker ut det vi tror er lurt, gjentar ord og stiller åpne spørsmål. Han eller hun opplever å bli hørt, anerkjent og kan gå videre i sin refleksjon.

Dette kan alle gjøre mer av. Vi må bare velge å lytte utenfor våre egne mentale modeller.

Kroppens tale

I tillegg til at vi har en munn, to ører og to øyne har vi en kropp. Kroppen vår sier langt mer enn vi ønsker noen ganger. Andre ganger er den vårt viktigste redskap for å bli forstått. Å «lytte» til hva den andres kropp forteller er også et viktig redskap for en coach. Hvordan sitter vedkommende? Hvordan bruker hun hendene? Pusten? Når ser hun på deg og når snur hun seg vekk? Hva er det hun ikke sier? Vi må koble inn alle våre sanser for å få med oss dette. Faren er jo selvfølgelig at man «overtolker» de signalene man ser. Da er det viktig å sjekke dette ut ved å spørre.

Øvelse gjør mester

Dette er selvfølgelig ikke gjort i en håndvending. Det må øvelse til, men først og fremst må man innse at dette er sant. Dernest kan man gjøre noe. Dette er ment som en liten vekker på at du faktisk kan ta grep om du ønsker å få til en bedre kommunikasjon med andre. Som ellers, så starter dette med deg selv.

Husk at Roma ikke ble bygd på en dag. Først skjedde det litt. Så blir det mer og mer. En dag er du plutselig blitt en sabla god lytter. Lykke til!

Lykkehjulet
Andre innlegg om coaching: Når tankene spinner og La drømmen du har bli sann.
 
 

One Comment

  • Unni

    Hei Hilde. Takk for din kommentar. Jeg er enig med deg i at vi må våge å feile. Når vi øver er det jo nettopp fordi vi ennå ikke kan – alt. Å skrive om dette er også en måte å øve på. En måte å øke bevisstheten. Stadig. Det er jo det jeg holder på med:-). Skrive for å øve. Øve for å lære. Lære mens jeg lever. Hele tiden. Alltid noe man kan øve litt til på. Fint at du finner noe du kan bruke i dette:-).