Coaching

NÅR TANKENE SPINNER

Det er av stor betydning å behandle hvert menneske

etter dets natur og temperament

~Sokrates~

Livet byr oss på så mangt. Mye skal vi klare og mye skal vi tåle. Innimellom kan det bli i meste laget å takle alene. Da er det både viktig og lurt å be om hjelp. Hver og en må finne sin egen vei. For meg og mange med meg har personlig coaching vært en fin løsning.

«Men hva er coaching?» spør du kanskje. Det vil jeg gjerne svare på i flere innlegg her på bloggen etterhvert. Filosofen Sokrates og hans forløsende spørsmål er en svært viktig del av dette, så jeg tenker det er lurt å starte med dette:

Sokrates stilte spørsmål

For rundt 2400 år siden vandret Sokrates rundt i gatene i Hellas og stilte spørsmål. Til tross for at han aldri selv skrev noe ned og levde et kort liv, var han blant de greske filosofene som har hatt mest innflytelse på vestlig filosofi, psykologi og senere coachingen. De fleste kjenner litt til filosofi og psykologi, mens noen kanskje ikke er helt sikker på hva coaching går ut på. Jeg skal komme tilbake til det, men først litt mer om Sokrates.

Sokrates ved fontenenHan må ha elsket den delen av livet sitt der han fikk tilhengere i flokk rundt seg. Ved å stille spørsmål erfarte Sokrates at han utløste sine tilhengeres evne til refleksjon og til å lete etter svar inne i seg selv. Sokrates var i følge Wikipedia et svært sosialt menneske. Han hadde godt humør, var glad i å drikke og fikk etter hvert et godt rykte for sine talegaver. Dette utnyttet han i stor grad. Han pleide å stanse folk midt på gaten eller på torget for å stille dem ubehagelige og nærgående spørsmål. Det var dette som skulle bli hans motstanderes hovedargument. Samfunnsstyret og sofistene mente nemlig at Sokrates påvirket ungdommen på en negativ måte og at han slik sett var en fare for samfunnet. Da Sokrates ble dømt skyldig i denne forbrytelsen, fikk han valget mellom å bli forvist fra Athen eller få dødsstraff. Sokrates valgte det siste.

Han valgte altså samtalene i gata framfor samvær med egen familie og døden framfor et liv han ikke fant verdifullt. En av hans elever var filosofen Platon. Det er gjennom ham vi vet hvordan Sokrates gikk fram.

Coaching er en kommunikasjonsform

Coaching er en kommunikasjonsform som fremmer læring og handling, gjennom bevisstgjøring, utfordring og motivasjon. Innen coaching er man fokusert på nåtid og framtid, ikke på fortiden. Man er løsnings- og mulighetsorientert og har som idégrunnlag at enkeltmennesket selv sitter på svarene, men at de kan trenge hjelp til å finne dem og leve etter dem.

Et av verktøyene er effektfulle spørsmål – eller sokratiske spørsmål. Filosofi er, sammen med psykologi, opphavet til coaching. En av filosofene som har hatt stor innvirkning på dette, er altså Sokrates. Han så det som sin oppgave å «forløse» mennesker fra deres fordommer, slik at de kunne handle rett og bli lykkelige mennesker. Virkelig erkjennelse kan ikke dyttes på den enkelte, sa Sokrates. Den må komme innenfra. For bare den erkjennelse som kommer innenfra, er virkelig innsikt. Gjennom coaching kan man bli bedre kjent med seg selv, og har dermed større mulighet til å  handle riktig.

Finn det som er riktig for deg

Formålet med effektfulle spørsmål innen coaching er først og fremst å åpne opp for muligheter, alternative handlinger og indre refleksjoner. På den måten leter du inne i deg selv etter ditt eget svar. Du finner det som er riktig for deg, ikke for den som spør. Du tvinges til å grave dypt og erkjenne hva som er viktig for deg. Hva som betyr noe. Er du bevisst dine verdier og motivasjon, er det lettere å ta riktige valg.

Noen vil kanskje tenke at dette likner svært på terapi. Det gjør det. Det likner, men er det ikke. Den som utøver coaching har derfor er stort etisk ansvar i å sette klare grenser for hvor langt man går i slike samtaler.

Når ber du om coaching?

1234567 8De fleste av oss opplever fra tid til annen at vi står fast, at vi tråkker rundt og rundt inne i vårt eget hode. Det meste ordner vi selv og noen ganger ber vi om og får støtte fra våre nærmeste. Andre ganger er det lurt og viktig å be om hjelp utenfra. Fra profesjonelle. Mange velger da en coach. For å rydde opp i et rotete hode. For å bli sikrere på hvilke valg som er lure å ta. For å ha en som backer opp i de riktige øyeblikk.

Selv har jeg svært god erfaring med dette. Både for min egen del, og for de som har brukt meg som samtalepartner og coach.

Forskjellen mellom Sokrates spørremåte og coaching

Coaching er effektivt  og ulike virkemidler tas i bruk. Å stille gode, effektive spørsmål er altså en av dem. Innledningsvis skrev jeg at Sokrates stilte ubehagelige spørsmål. Et sted har jeg lest at han var som en klegg. Dette er ikke et av prinsippene i coaching. Tvert imot. Alt foregår i et avklart og balansert samarbeid mellom den som coaches og coachen. Det er faktisk et av grunnprinsippene. Det skal derimot ikke stikkes under en stol at det kan oppleves som ubehagelig å grave inne i seg selv. Man tvinges til å ta standpunkt og til å ta valg som innebærer endring. All endring krever innsats og kan også til tider oppleves som krevende.

Veien må du gå selv, men viktig støtte kan du få fra en coach med endringskompetanse og livserfaring.

 

2 Comments

 • Hilde Brotangen Helleland

  Hei!

  Det første som slår meg nå er det Arne Næss sier på omslaget av sitatboka Sva Marga: » I sanskrit er det et uttrykk, sva marga – din vei! Den veien kan du sannsynligvis ikke uttrykke med ord, men du føler det når du faller i grøften eller forlater veien på annen måte.»

  Det du skriver er så vennlig oppklarende, velformulert, klokt – om å tråkke rundt og rundt i eget hode, om Sokrates, coaching, filosofien, livet. Og ikke minst innbydende, inviterende om å søke hjelp til å sortere i alt tråkket.
  Tusen takk.

  Oscar Wilde sa det slik; «We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.»

  Hilde

  • Unni

   Hei Hilde.
   Takk for at du tar deg tid til å kommentere her på bloggen, og at du deler visdomsord både fra Arne Næss og Oscar Wilde. Inspirerende og nyttig. Jeg tar det med meg videre, og det er jeg sikker på at flere av de som leser også gjør.