Optimistisk kommunikasjon,  Selvledelse

OPTIMISTISK KOMMUNIKASJON – MÅL OG MIDDEL

 

I de senere år har jeg blitt mer og mer overbevist om en ting: Vi er det vi sier, skriver og gjør. Vi definerer oss selv og vi framkaller noe i andre ut fra dette. Da blir spørsmålet ganske enkelt: Hvem vil jeg være? En surpomp og grinebiter? Forlatt og fortapt? Eller vil jeg leve et liv preget av glede, trygghet og tillit? Svaret er kanskje opplagt, men vi vet at å få et slikt liv ikke er lett. Mitt poeng er at det er mulig.

ALL LÆRING FOREGÅR I MØTE MED ANDRE

«Det hjelper å møte dagen med positivitet!» Har du mange motforestillinger til en slik påstand? Det har jeg også hatt. Lettvindte løsninger og positivt selvsnakk har jeg ikke hatt tro på. Jeg tror fortsatt ikke på lettvindte løsninger, for det å få til endringer i livet krever langvarig innsats. Positivt selvsnakk derimot, det har jeg fått trua på. Ikke alene, og ikke som hovedpoeng, men som et virkemiddel blant mange. Det jeg tror på er bevisste handlinger, hard jobbing og en kunnskap om hva som virker, hvordan det virker og hvordan man kan bruke kunnskapen til egenutvikling. Jeg tror også på at all læring forgår i møte med andre. Vi kan lese så øyet blit vått og stort, men det er når vi støtes opp mot våre nære omgivelser vi må være klare for å møte utfordringene.

Det er blant annet med utgangpunkt i dette jeg har definert det jeg kaller Optimistisk Kommunikasjon. At det kan forkortes til OK, det er jo i grunnen bare..ok :-).

OPTIMISTISK KOMMUNIKASJON

 • Mål. Å få til en optimistisk kommunikasjon er et mål. Vi som ikke er opplært til dette må vi først vite hvordan vi skal få til dette og så må vi øve.
 • Middel. For å nå dette målet må vi bruke språket, vi må ha en optimistisk kommunikasjon – med oss selv og med andre.
 • Bevissthet. Vi må ha en bevissthet om hva som virker. Om hva som leder til en god kommunikasjon, og hva som fører oss i feil retning.
 • Sannhet. Vi må være sannferdige. Ikke minst mot oss selv. Kun da kan vi møte andre på en ærlig og åpen måte.
 • Aktiv. Vi må bruke språket aktivt og gjennom ord og gjerning vise vei.
 • Konstruktiv. Vi må ta med oss en holdning inn i kommunikasjonen for å bygge opp oss selv og andre.
 • Målrettet. Vi må ha et ønske om å bidra til at både vi selv og andre får en bedre hverdag. Vi må ha et ønske om å oppnå noe, noe som gjør godt. Vi må utfordre oss selv og strekke oss for å få til dette.
 • Utholdende. Dermed må vi også være utholdende. Ikke gi opp!
 • Tålmodig. For å få til dette må vi være tålmodige. Rom ble ikke bygget på en dag. Å endre måten vi kommuniserer på er nitidig arbeid.
 • Endring. Det vi ønsker oss er å få til endring. I vår egen væremåte, og gjennom det smitte andre.
 • Raus og vennlig. Vi må opptre med raushet og vennlighet. Mot oss selv og mot andre. Det gir rom for å feile og trygghet.
 • Fred. I den store sammenhengen bidrar denne hverdagskommunikasjonen til at folk oppfører seg bedre mot hverandre. For å oppnå fred på overordnet nivå, må vi ha fred i vårt eget hus og vår egen hage.

Høres det bra ut? Flott! Kjør på! Dette kan bare lede til noe godt! Lykke til!

Tidligere innlegg:
Optimistisk kommunikasjon – holdning og aktivitet
Optimistisk kommunikasjon – vi kan forme språket
Foto: Wikimedia commons.