KAN KREATIVITET LÆRES?

Gjennom årtusener har filosofer undret seg over oss mennesker og lett etter svar. De har funnet mange fellestrekk på tvers av kultur og religion. En av dem er at vi verdsette de samme dyder og styrker. Disse tjener oss både i motgang og medgang. Det er faktisk slik at vi særlig tar dem i bruk når … Fortsett å lese KAN KREATIVITET LÆRES?