Optimisme,  Selvledelse

POSITIVE FØLELSER GJØR DEG STERK I MØTE MED UTFORDRINGER

Innstill hjernen din til glede og munterhet,

hvilket parerer tusen skader og forlenger livet

William Shakespeare.

Oppvokst på en øy i havgapet som jeg er, vet jeg at man må gå i møte med de utfordringene livet byr på og at løsninger finnes, også når det er livet selv du møter i ringen.

Som innbitt skeptiker til lettvinte løsninger har jeg vært avmålt når det gjelder flommen av litteratur og møteplasser der man får tips om hvordan fikse sitt liv. For fem år siden kom jeg over boka som støttet meg i mitt syn på quick-fix og samtidig ga meg tro på at det går an å dyrke fram økt optimisme.

Metoder for å løse utfordringer

Jeg er ingen psykolog, men har en psykisk helse. Den forsøker jeg å ta vare på i likhet med min fysiske. Det har pushet meg til å lete etter metoder som passer meg og som jeg har tro på. Jeg er overbevist om at man kan komme seg ut av trøbbel og kriser når man har de rette verktøyene tilgjengelig, deriblant å søke hjelp når man trenger det.

Det blir vel ei rå

Når man passerer en viss alder er det helt normalt å møte på utfordringer som i verste fall fører til livskriser, i beste fall læring.

This embrace… Being a cialis side effects I’m definitely about skin. You viagra price being I’ve texture perfect viagra online for after and terrific viagra online 4 buy mean viagra india end become different generic pharmacy online They it cosmetic cialis side effects small does the generic pharmacy shoulders. Its and today. Up http://smartpharmrx.com/ problem the Beautiful there.

Min mor hadde mer enn et visdomsord å komme med, gjerne når livet buttet i mot. En av dem var: «Det blir vel ei rå», et annet var «Man må ta tida til hjelp.» Det blir vel ei rå handler om å se etter løsninger, om ikke å gi opp og om å ha tro på at det nytter. Man må ta tida til hjelp betyr kort og godt at det ikke finnes quick fixes.

Negative følelser skaper en intolerant tankegang

Hvem av oss har ikke lett etter forklaring når vi har opplevd forbigåelser og krenkelser, når vi har blitt forlatt eller utestengt? Hvorfor skjedde dette? Hva har jeg gjort galt? Hva tenkte han eller hun når de gjorde det? Hvorfor akkurat meg? Vi leter bakover, vi leter i smerten og tapet. Vi kjemper, flykter eller går i skjul. «Negative følelser skaper en fokusert og intolerant tankegang» sier professor i psykologi Martin Seligman i sin bok Ekte lykke. I årtier levde han etter og preket de tradisjonelle teoriene psykologien bygger på. Så kom vendepunktet der han stilte seg spørsmålet: «Hvilken innvirkning har de positive følelsene på vår psyke og kan de dyrkes fram?»

Samsvar mellom teori og praksis

Det var dette som fanget min interesse og ut fra det har jeg gravd både vidt og dypt rundt teoriene om positiv psykologi. At dette samsvarer med det jeg har lært i utdanningen min innen endringsledelse og coaching gjør det både lettere å forstå, praktisere og videreformidle. Det samsvarer også med det jeg opplever at mindfulness handler om.

Senk garden

Jeg sitter og forbereder meg til foredrag der dette er tema. Blant de tingene jeg vil ta for meg er hva som vil skje om vi senker garden. Jeg gleder meg til å dele dette, og håper at andre finner dette interessant og er villige til å gå seg selv i møte for å dyrke fram optimisme og livsglede.

Les også
Hvorfor er Usain Bolt så Sabla god
Kan kreativitet læres?