Livsglede,  Livsmestring

ESSENSEN AV LIVET ER KJÆRLIGHET

I dag er en spesiell dag for en bekjent av meg. For temmelig nøyaktig et år siden fikk hun livstruende hjerneblødning. Da hun våknet dagen etter ble hun møtt av omsorg og kjærlighet. Nå legger hun seg på operasjonsbordet på nytt, i tillit til at helsepersonellet gjør sitt beste.

Vi må ha tillitium i nistepakken

og dele med den fremmede

– Per Fuggeli

Jeg har i de siste ukene reflektert mye over begrepet tillit, et ord som rommer mye. Så mye at en samtale jeg deltok i, gradvis stilnet. For hver setning, hvert nytt spørsmål, gravde vi dypere i oss selv. Hva de andre oppdaget i løpet av denne indre reisen vet jeg ikke, men jeg møtte nye spørsmål. Stadig nye. Det gjorde meg også på vakt, søkende og klar til å samle inn det andre tenker høyt om.

Jeg hviler i en tillit til

at livskraften står meg bi

– Gerd Nilsson

I oktober 2012 møtte jeg Gerd Nilsson fordi vi begge ville skrive for et lite nettmagasin der ledelse var tema. Kort tid etter gikk redaktøren inn i ny jobb så det ble med det ene møtet, men hun og jeg valgte å holde kontakten. Vi leser hverandres blogger, kommenterer, støtter og formidler videre. Det har jeg stor glede og nytte av. Å reise til Oslo slik jeg gjorde den høsten uten å vite hva jeg gikk til, handlet om min tillit til meg selv. At jeg våger å samhandle videre med Gerd, handler om den tilliten hun viser meg.

Jeg bruker ikke så mye ordet håp

Tillit er mer dekkende

(… var det en som sa, jeg finner ikke tilbake til kilden…)

I dag legges Gerd inn på Rikshospitalet for å få gjennomført en operasjon. For temmelig nøyaktig et år siden falt hun om på badet på grunn av en livstruende hjerneblødning. Livskraften er sterk, den holdt henne oppe til hun fikk tilkalt hjelp. Da hun dagen etter våknet opp ble hun omfavnet av livet, tryggheten et sykehus gir, omsorgsfulle sykepleiere og aller mest av sin sønn. «Med et smil og et kroppsspråk som sa tusen ganger mer enn ord. Energivibrasjonene av lettelse og kjærlighet trenger langt inn i hjerterøttene og fyller hele min eksistens» skrev hun i bloggen sin i går. «Livets essens er kjærlighet.»

Det er større skam å mistro sine venner

enn å bli bedratt av dem

– Benjamin Franklin

Gerd setter ofte ord på det jeg leter etter inne i meg selv, så hun like gjerne kan snakke for meg nå: «I dagene som fulgte kom det varme, omtenksomhet, vennlighet og kjærlighet til meg fra alle kanter. Fra familie, venner, kunder, kollegaer og bekjente. Personalet på Rikshospitalet var også enestående. Og jeg klarte for en gangs skyld å ta imot og derved erfare at den evnen ikke har så rent lite å si for hva vi reelt opplever at vi får.»

Tillit skapes ved at den tas i bruk

– Bertolt Brect

Et ord er ikke bare et ord. Det har en betydning ut fra en sammenheng og en historie. Opprinnelsen av ordet har gitt føringer for hvordan vi bruker det og dermed meningen med det. Jeg har søkt etter en dyptgående forståelse av ordet tillit, så viser det seg at svaret jeg så langt har kommet fram til er like enkelt som det er vanskelig. Tillit er satt sammen av til og det norrøne ordet hlit (det som holder, det som er tilstrekkelig), som igjen er avledet av det indogermanske ordet hlîtô (å lene seg på, støtte seg til).  Vi kan altså få noen å lene oss til dersom vi nøyer oss med det som er nok og ikke higer etter alt. Synonymer til tillit er tiltru, tiltro.

Vi må tro tilstrekkelig. Resten må vi våge. Å ha tillit til seg selv er en styrke. Å bli vist tillit er en gave. Å vise tillit innebærer risiko. Når man har tillit til seg selv, tar imot den tilliten man blir vist og gjengjelder den, kan man oppleve livets essens, kjærligheten.