Humanitet

Å SENDE FLYKTNINGER I KRIG ER INGEN GOD IDÉ

Håpet er livsnødvendig

I et leserinnlegg i vår lokalavis Gjengangeren mandag gir Sigurd Hansen uttrykk for at syriske flyktninger bør trenes opp militært for å kjempe i sitt eget hjemland. Han henviser til rikskjendisen Christian Tybring-Gjeddes uttalelser. Det er en usedvanlig dårlig idé. Hensikten med å flykte er ikke å reise tilbake til den samme krigen. De som kommer hit lengter etter fred for seg og sine.

Fredag spiste jeg middag med to som har flyktet fra Syria. Ingen av dem er syrere. En er kurder fra grenseområdet mellom Syria og Irak, altså fra et land som er splittet mellom fire makthavere. Den andre har en drøm om en gang å kunne besøke landet hans identitet er knyttet til, men som han aldri har sett. Hans foreldre forlot Palestina for å unnslippe krig og har bodd i Syria i mer enn førti år, i en flyktningleir som endte opp med å bli en by. Der ble min venn født. Han er statsløs. I går snakket jeg med to unge menn, begge syrere. Det eneste de ønsker er å ta utdanning, jobbe og skape seg en framtid.

Jeg vet det ikke, men jeg antar at i et land som er så sentralt plassert Syria, vil det også være flyktninger fra land både lenger sør og lenger øst. Krigstrette mennesker, frarøvet sin identitet, sine nærmeste, sitt livsgrunnlag. De som kommer hit til oss har ennå et håp. Det er livsnødvendig, det er når alt blir håpløst man like gjerne kan trenes opp militært, eller ikke militært, for å delta i en krig som aldri kan føre til fred. Da blir det håpløst for oss alle.

Derfor må vi åpne døra og møte dem som kommer med varme, uansett hvor i landet vi bor. Jeg bor i Horten. Velkommen hit! Ahlan w sahelan bekom fi Horten!