Lykkehjulet

TAKKNEMLIGHET GIR DYPERE MENING MED LIVET

Å dyrke og å uttrykke takknemlighet gir ikke bare økt tilfredshet i hverdagen, det er også en vei til å oppleve en dypere mening med livet.

I boka Ekte Lykke hevder psykologiprofessor Martin Seligman, den positive psykologiens far, at dyder fungerer som buffere mot psykiske lidelser og at de muligens nøkkelen til oppbygging til motstandskraft. Dette betyr at om vi bygger vårt liv på de dydene som har fulgt menneskeheten på tvers av kultur, religion og filosofiske retninger i tusenvis av år, kan vi få det bedre.

SEKS DYDER DET TIL ALLE TIDER HAR VÆRT ENIGHET OM:

 • Visdom og kunnskap
 • Mot
 • Kjærlighet og medmenneskelighet
 • Rettferdighet
 • Måtehold og selvbeherskelse
 • Åndelighet og transcendens

Seligman deler hver av disse dydene inn i det han kaller styrker. Dette systemet kan brukes for å finne ut hvem vi dypest sett er, og er også et redskap for å bli den vi ønsker å være. Gjennom bevisst og systematisk jobbing for å utvide styrkene kan du oppnå varig endring. Dydene kan bli mer og mer en del av deg selv, det du bygger livet ditt på. Det er tre avgjørende kriterier for hva som betegnes som styrker i denne sammenheng:

 • De blir vedsatt i alle kulturer
 • De blir verdsatt for sin egen skyld, ikke bare som midler til å oppnå andre mål
 • De lar seg bearbeide

Styrkene er en vei mot dydene, de du verdsetter hos andre og de du kjenner igjen hos deg selv. De tjener oss både i motgangstider og medgangstider. «Faktisk er det slik at vanskelige tider er særdeles velegnede til å utvise mange av styrkene» sier Seligman.

TAKKNEMLIGHET ER EN STYRKE

Visdom, for eksempel, kan deles opp i de ulike styrkene nysgjerrighet, vitebegjær, dømmekraft, originalitet, sosial intelligens og perspektiv. Takknemlighet er styrke innenfor åndelighet og transcendens. Med transcendens mener Seligman følelsesmessige styrker som overskrider deg selv, din erfarings grense, og forbinder deg med noe større og mer varig: menneskeheten, fremtiden, evolusjonen, det gudommelige eller universet.

Takknemlighet er en av styrkene som leder oss mot transcendens. Er du et menneske som utviser takknemlighet, vil du med stor sannsynlighet føle at dette knytter deg til noe utenfor deg selv. Det gir en følelse du ikke oppnår gjennom noe annet. Dersom du ikke har så lett for å se noe å være takknemlig for, kan du gjennom øvelser gradvis bygge opp gode følelser som gjør godt i hverdagen, og som også bringer deg mot en dypere mening med livet.

De andre styrkene, eller veiene, til transcendens er:

 • Sans for skjønnhet og dyktighet
 • Håp, optimisme og framtidsorientering
 • Åndelighet, opplevelse av mening, tro og religiøsitet
 • Tilgivelse og nåde
 • Lekenhet og humor
 • Livsglede, lidenskapelighet og entusiasme

I forrige blogginnlegg viste jeg en enkel takknemlighetsøvelse. Den kan også gjøres gjennom å lage deg en takkekrukke. Les mer om takknemlighet og tilgivelse i tidligere blogginnlegg.