Artikler

Sikkerhet for pasienten

Vår organisasjon mener at healere og andre innen alternativ medisin bør registre seg i Utøverregistret og gjennomgå anbefalt kursing for å ivareta pasientene.

Det at stadig flere ønsker å benytte seg av alternative behandlere har ført til at myndighetene over lengre tid har jobbet for å finne måter å regulere bransjen. I januar i år trådte en forskrift i kraft som gjør at flere vil registrere seg og følge et kvalifiseringsprogram. Alle utøvere av alternativ behandling som er registrert i Utøverregistret i Brønnøysund kan nå tilby sin tjeneste momsfritt.

Per-Gunnar Swahn fra Åsgårdstrand sitter i arbeidsutvalget til SABORG, en sammenslutning av interesseorganisasjoner for alternative behandlere. SABORG ble i 2003 opprettet på initiativ av helsemyndighetene med tanke på å få en best mulig sikkerhet for pasientene. Siden den gang har det pågått et arbeid for å finne fram til gode reguleringsmekanismer. Swahn påpeker at siden det ikke finnes evidensbasert kunnskap om alternativ behandling har dette vært vanskelig.

Swahn brenner for å heve kompetansekravene i bransjen til beste for de mange som velger alternativ behandling ved siden av det skolemedisinen har å by på. Selv har han tatt et utdanningsløp som har vart over flere år, men er ikke opptatt av at alle som driver innenfor alternativ medisin skal gjøre det samme.

– Noen healere jobber for eksempel på intuisjon og pasienter opplever en bedring i sin helse. Skillelinjen går slik han ser det mellom de som lar seg organisere og kurses i henhold til de felleskrav medlemsorganisasjonene i SABORG har kommet fram til og de som ikke gjør det.

I hans øyne mister frilansere som velger å stå utenfor kvalitetssikringsmekanismene sin troverdighet. – De blir på en måte redde for å bli ettersett i kortene, mener Swahn. Hvis man skal være healer og tilby sin tjeneste mot betaling må man innordne seg systemet. Man må organisere seg, gjennomgå de obligatoriske kursene og la seg registrere i Brønnøysundregistret.

Swahn er opptatt av at de som velger å bruke alternative behandlere, eller komplementær medisin som det også kalles har krav på å vite hva slag endring en kan forvente å få. De bør også få vite hvor lenge behandlingen vil vare og hva det vil koste. – Healere og andre inne dette feltet bør også kunne svare klart på hvorfor de velger å gi behandling, avslutter han.

Artikkelen er skrevet i tilknytning til reportasjen «Møt snekkeren som ble healer» og er trykket i Vestfold Blad.