Tilhørighet

EN GOD KOLLEGA

Spørsmålet er ikke være eller ikke være,

men å høre til eller ikke høre til.

Marcel Proust

Juleferien er snart over for tusentalls arbeidstakere. Mange har arbeidet seg gjennom høytiden mens vi andre har hatt fri. Noen har ikke hatt noe arbeid å gå til. De fleste av dem har noe til felles: De ønsker seg gode kollegaer – året rundt.

Samhandling, relasjoner og kommunikasjon er temaer som opptar oss alle. Ikke minst er dette viktig på arbeidsplassen. Sosial støtte fra kolleger er en viktig buffer mot stress, sykdom og overbelastning. I et sunt og støttende arbeidsfellesskap er det lettere å holde seg frisk enn om man opplever for eksempel utestengelse, forbigåelse eller hets. Det er også lettere å komme tilbake til jobb etter langvarig sykdom.

Lengselen etter kolleganettverk

Like før jul skrev jeg om fallet ut av arbeidslivet, om lengselen etter et kolleganettverk og jakten på et nytt. I dag er jeg stort sett mer frisk enn syk, men har fortsatt en helse som plutselig kan sparke bein under meg. Jeg har skapt Ordspinneriet, en fleksibel arena der jeg kan bidra inn i samfunnet. I året som kommer vil jeg ved siden av bokprosjektet konsentrere meg om skrivekurs på nett. Her kan jeg bruke min kunnskap og kompetanse slik at den kommer til glede og nytte for andre, men det er noe som mangler: Kollegaer.

Behov for tilhørighet

Dette savnet, behovet for tilhørighet, driver meg framover. Det gjør at jeg stadig jobber med å etablere nettverk. Varige nettverk som kan gi meg opplevelsen og gleden av å høre til, av å ha kollegaer. I disse nettverkene har jeg funnet fram til flere jeg kan samhandle med. Gjennom å bygge felles prosjekter blir vi kollegaer. Gjennom å bygge gode relasjoner blir vi gode kollegaer som støtter hverandre gjensidig. Savnet har også gjort meg mer ydmyk, forhåpentligvis en bedre lytter. Kanskje også en bedre kollega.

Hva er en god kollega?

Tidlig på sommeren i 2011 hadde jeg en fin prat med Tom Rønning. Vi møttes over en kopp kaffe i Bakerikafeen på Borgheim for å snakke om vennskap. Tom er filosofisk praktiker. Jeg er nysgjerrig. Praten gikk også inn på andre temaer, der arbeidsmiljø var et av dem. «Hva er en god kollega?» spurte jeg. Tom svarer ikke, han spør: «Hva er en dårlig kollega?».

Hva vil du at en kollega ikke skal være?

Det er kanskje lettere å sette ord på det. Du som leser har ganske sikkert en klar følelse av hvordan du ikke vil bli behandlet av en kollega. For min egen del vet jeg at jeg ikke kan fordra løgn. Jeg liker ikke smisking, klatring på andre og forbigåelser. Urettferdighet. Eller at folk bakker ut når det virkelig gjelder. Jeg synes ikke «blikking» er ok, slik min yngste datter kanskje ville ha sagt det. Jeg kan heller ikke ha det for trangt, i den forstand at jeg må bli tålt. Jeg må kunne være meg selv. Toms øvelse har gjort det lettere for meg å sette ord på hva en god kollega er for meg: En god kollega er en du kan stole på, en som lytter, en du kan le sammen med, en som bekrefter deg når du har gjort noe bra og som stiller opp for deg når du ikke er helt på topp.

Arbeidsflokken gir eller stjeler verdighet

Gode kollegaer er ikke noe man plukker ned fra trærne. Gode kollegaer utvikles i et felleskap. Per Fuggeli er en av mine forbilder. Han er klartenkt og frittalende. I en kommentar på Dagbladets nettavis fra 22. desember i fjor sier han dette: «Arbeidsflokken gir eller stjeler verdighet. Du blir dannet av måten du danser med flokken din på. Derfor blir egenskapene til felleskapet så viktige». I et godt kollegium råder disse egenskapene: Verdighet, handlingsrom, tilhørighet, mening og trygghet. Fuggeli kaller dette helsens grunnstoffer: «Disse grunnstoffene kan vi ikke få på apoteket eller i helsekostbutikken. De må vi skape og dele selv, i flokkene våre. Disse psykososiale vitaminene kan vi ikke få på blå resept».

 

HVORDAN VÆRE EN GOD KOLLEGA

1) Husk at ditt bidrag er viktig: Vær bevisst på din egen påvirkningskraft. Alle kan påvirke eget arbeidsmiljø. Du har både ansvar og mulighet for å bidra positivt til en god arbeidsdag for alle.

2) Ta initiativ: Si fra til lederen din dersom det er noe i arbeidsmiljøet som ikke er bra. Ta initiativ og foreslå forbedringer dersom du synes det er behov for det.

3) Bidra til god dialog: Snakk med leder og kolleger om det som er vanskelig. Slik kan dere sammen skape en åpen og god dialog, med takhøyde for å ta opp problemer.

4) Del kunnskap: Del kunnskap, informasjon, tips og råd med kollegene dine.

5) Ta deg tid: Ta deg tid til de rundt deg i hverdagen. God sosial støtte fra kolleger og leder gjør oss i stand til å takle større utfordringer og er en viktig buffer mot stress, overbelastning og sykdom.

6) Bidra til en god tilbakemeldingskultur: Gi konstruktive tilbakemeldinger – og ta imot tilbakemeldinger på en konstruktiv måte. Alle kan bli bedre og tilbakemeldinger gir mulighet for læring og utvikling.

7) Gi anerkjennelse: Alle trenger å bli sett og verdsatt for å trives på jobb. Lytt til andre og vis interesse for det kollegene dine jobber med. Gi kollegene dine anerkjennelse for den jobben de gjør.

8) Følg felles kjøreregler: Følg de kjørereglene og rutinene dere er blitt enige om på arbeidsplassen din.

9) Ta avstand fra mobbing: Ikke aksepter mobbing eller utfrysing. Ta kontakt med verneombudet hvis du er usikker på hva du bør gjøre.

10) Vær inkluderende: Snakk pent om hverandre. Snakk med folk, ikke om folk. Den gode fellesskapsfølelsen – vi-følelsen – er et viktig kjennetegn på et sunt og godt arbeidsmiljø.

Disse ti punktene er hentet fra en artikkel på nettsiden til Arbeidstilsynet: Slik kan du bidra til et godt arbeidsmiljø