Kreativitet

KAN KREATIVITET LÆRES?

Gjennom årtusener har filosofer undret seg over oss mennesker og lett etter svar. De har funnet mange fellestrekk på  tvers av kultur og religion. En av dem er at vi verdsette de samme dyder og styrker.

Disse styrkene og dydene tjener oss både i motgang og medgang. Det er faktisk slik at vi særlig tar dem i bruk når det er vanskelige tider.

Kjernedyder

De grunnleggende kjernedydene deles inn i seks:

1) Visdom
2) Mot
3) Medmenneskelighet
4) Rettferdighet
5) Måtehold
6) Transcendens

 

Signaturstyrker

De seks dydene kan igjen deles inn i styrker eller særtrekk. Disse er til forskjell fra de abstrakte dydene målbare og mulige å tilegne seg. Det finnes måter å kartlegge styrkene og finne ut hvilke som er grunnleggende for deg. Når du kommer fram til hva som er dine signaturstyrker vet du mer om hvem du er. Å leve sant ut fra dette er å leve i pakt med seg selv.

Visdom er delt inn slik:

1) Nysgjerrighet, interesse for omverden
2) Vitebegjær, kjærlighet til kunnskap
4) Dømmekraft, kritisk tenkning, fordomsfrihet
5) Sosial intelligens, personlig intelligens og emosjonell intelligens
6) Perspektiv
5) Oppfinnsomhet, originalitet, praktisk intelligens, snedighet
 

Kreativitet

Oppfinnsomhet og originalitet er forbundet med kreativitet. Vi ser til de store kunstnerne og tenker at dette er de alene om, for en kreativitet! De færreste av oss kommer noensinne dit. Vi kan likevel være oppfinnsomme i det daglige. Små og store ting krever en løsning, der og da. Er vi sanne er vi også originale. Ingen er akkurat som oss. «Nøden lærer nøgen kvinne at spinne» og «Man tager hva man haver». Slike uttrykk har levd lenge og vi har alle hørt dem. Det er fordi de har noe for seg, de er utrykk for praktisk intelligens.

Er det en styrke å være snedig?

Snedighet er jeg usikker på. Er dette en dyd, en kjerneverdi? I følge Norsk synonymordbok er det omtrent det samme som aparte, bemerkelsesverdig, besynderlig, bisarr, egen, egenartet, eiendommelig, eksentrisk, forunderlig, fremmedartet, merkelig, merkverdig, mystisk, pussig, påfallende, rar, selsom, smårar, snodig, snål, spesiell, sær, særegen, underlig. Hvordan kan dette føre noe godt med seg? Jeg tenker at de som har disse karakterstyrkene er blant dem som har forandret verden. Hvem definerer hva som er snålt, for eksempel? Er ikke dette kulturbetinget? Er det ikke de spesielle vi beundrer? Er det ikke mystikken som vekker undring?

Noen av oss er altså mer kreative enn andre. Vi som er middelmådige kan utvikle mer kreativitet, det finnes verktøy for dette. Det er håp for oss alle.

Kilde: «Ekte lykke» av Martin Seligman (2002 – utgitt på norsk i 2009)
 
Les også:
Positive følelser gjør deg sterk i møte med utfordringer
Hvorfor er Usaun Bolt så sabla god