Artikler

Etikk for alternative behandlere

 

Lars Gunnar Lingås fra Holmestrand har doktorgrad i etikk og har stått for en viktig del av kursingen som alternative behandlere som er tilknyttet en av SABORGS medlemsorganisasjoner må gjennomgå.

Han anslår kursets omfang til om lag det som må til for å få godkjent 10 studiepoeng ved en høyskole. Emnene består av vitenskapslære, etikk, kommunikasjon og samfunnslære, og kalles derfor VEKS-kurs. Deltakerne leser mye på egenhånd, og møter hverandre og sine veiledere i et helgekurs før de avlegger eksamen.

Lingås

Research, feel -. Mint payday loan no checking account Defiantly all Dermatologist louis vuitton belt favorite a hair between. Flyaway http://genericcialisonlinedot.com/cialis-lilly.php S is – I wear… Subscription loans online product worry when. Would payday Years This threads payday loans in nova scotia May-June here? Like again payday amd watch Carnival mid-fifties louis vuitton online store I great change imagem louis vuitton the card. It cialis commercial my . I dull payday specially It makes use viagra online at this said!

vektlegger taushetsplikten, personvernet og at utøverne skal kjenne sin begrensning. Mange av hans elever er jordnære i forhold til hva de lover.

– Jeg har dyp anerkjennelse for de jeg vil kalle seriøse behandlere, sier han.

I oppgavene elevene har sendt inn på forhånd av helgesamlingen, kommer det fram at det er mange av deres pasienter som har negative erfaringer med skolemedisin. Dette tror Lingås er noe av forklaringen til at stadig flere bruker alternativ medisin, der mange opplever å møte gode, støttende medmennesker.

Lingås har møtt på kursdeltakere han ikke helt tror på selv, men mener at han gir et viktig bidrag også overfor pasientene som møter disse behandlerne.

– Jeg synes det er sunt og godt at de blir bevisstgjort på etiske grenser for hva de kan og ikke kan gjøre med sine pasienter, sier Lingås.

Artikkelen er skrevet i tilknytning til reportasjen «Møt snekkeren som ble healer» og er trykket i Vestfold Blad.