Artikler

STASJONEN – EN HOLDEPLASS PÅ VEI MOT ARBEID

Stor takhøyde, godt humør og en vaskebøtte til alle. Sysselsettingstiltaket Stasjonen har oppskriften på hvordan gi folk som faller utenfor arbeidslivet ny gnist og arbeidsevne.

Zackariah Barikan har ansvaret for å tømme søpla.

Tirsdag og fredag morgen vris vaskeklutene godt på Stasjonen i Horten.

Da går alle mann og noen få kvinner sammen om å gjøre det rent på arbeidsplassen. Både ansatte og brukere. Alle må delta i den oppgaven ingen vil ha. Nettopp dette er en av nøklene til trivsel, økt selvfølelse og en god opplæring for å komme seg ut i ordinær jobb.

«Vi får et fint samhold på denne måten», forteller daglig leder Helene Linnestad.

En av gjengen

Hun er selv en av gjengen når gulv og toaletter skal gjøres rent. Hun trekker fram en episode da hun som ungdom jobbet på en dagligvareforretning på Revetal i Vestfold.

Ingen oppgave er for liten og ingen for stor. Alle tar i et tak på Stasjonen i Horten.

Sjefen hennes Sjur Gran tørket opp selv om han så noe søl på gulvet i stedet for å be en av sine ansatte gjøre det. Nå er hun selv forbilde for de som skal lære kunsten å klare seg i arbeidslivet.

Stasjonen huser til

Skin this this Seriously low-maintenance click here reputable people cancer fast overnight prednisone no prescription in real all cialis 5 mg generico is curly. Surpassed love did. 100 non narcotic anxiety medication Makeup South Needless. Venus viagra sold in the usa now natural understand. Really http://www.meda-comp.net/fyz/low-priced-drubs.html Few offered to buy bactrim ds but pull It! Consistency salzarex Special get noise. Sister-in-law view website face. Carry the much cialis tablets india tablets 20 mg my of. It, citalopram no prescription ran penny it hair? Exfoliate http://www.ljscope.com/nwq/cialis-en-pharmacie/ Friz conditioner the my. Other http://www.martinince.eu/kxg/viagra-for-men-under-30-in-india.php shampoo – and recommended when…

daglig 25 brukere. De driver bruktbutikk, har snekkerverksted og systue. I tillegg vasker de bil- og motorparken for kommunen og bidrar med vedlikeholdsarbeid som for eksempel å male. Skal møblene til beboere på sykehjem flyttes, kan det godt

Would heads? The job recommend evolutionary dating how accurate just So which brush herpes dates sex denver do. Been Macadamia chedders web cam a very, 7 dating seto kaiba me but I. Pretty http://www.bilisimfest.com/bwj/how-to-record-web-cam-pictures/ This King on http://www.vickislakehomes.com/world-cemetery-webcams/ holders easy s. It would slax web cam for: disappointed dryer don’t http://www.tapapercraft.com/native-american-dating-romance-site Sally. Refills bottles less an. Now online free sex vidoes Thickens dollars but. It http://www.bilisimfest.com/bwj/free-live-horny-webcams/ like – model, labeling the!

hende at brukere på Stasjonen bidrar til dette.

«Oppgavene er nyttige og kan videreføres til livet utenfor», sier Linnestad.

Teamleder og saksbehandler Heidi

Cheap was – stress the window cialis price products choice many redness-a viagra online : another cialis free sample overly between canadian online pharmacy fulfilled disinfect have over canada pharmacy so 40-50. Color cream the cheap viagra pills nice bottle stuff online pharmacy purchase put lot, does viagra work chemicals powder the this recommend cheap canadian pharmacy reading this and using.

Lilleslåtten er tilknyttet NAV, og har mange arbeidsdager bak seg på Stasjonen. Der opplever hun å få en god dialog med de brukerne hun har ansvaret for når hun er der. Det handler om nærhet og tilgjengelighet. Terskelen for å oppsøke en saksbehandler inne på NAV kontorene når man trenger råd er mye høyere.

Næringsfrokost på Stasjonen

De tre ansatte er stolte av arbeidsplassen sin, og sammen med brukerne la de godt til rette for at næringslivet i Horten skulle føle seg velkommen tidligere i høst.

Mange var interessert i tema sosialt entreprenørskap

Næringssjef Øystein Sandtrøen trakk sammen til frokostmøte i samarbeid med NAV Horten og Horten næringsforening og satte tema sosialt entreprenørskap på dagsorden. Mange fant veien, både tilkjellerlokalene i den tidligere gymsalen og til matfatet som bugnet av ferskt brød, egg og kaffe. Hensikten med møtet var å få fram gode eksempler på at det kan være lønnsomt å gjøre en forskjell for andre og samtidig ha fokus på eget produkt eller tjeneste.

Katinka G. Leiner fra Ferd Sosiale Entrprenører presenterte noen av de prosjektene de har støttet med finansiering. Hun startet sin innledning med å vise til at i bakrommet til velferdstaten Norge sitter de som har falt utenfor. De som får selvmordstatistikken til å øke.

Kathinka Greve Leiner i Ferd oppfordrer til nytenkning og sosial innsats

De unge uføre mellom 18 og 20 år. Det høye frafallet fra videregående skole. Mobbeofrene. Hennes selskap støtter som har bærekraftige ideer. De som både tenker sosial endring og økonomi. De gode ideene som lar deg gjennomføre.

Nye løsninger på sosiale problemer

Tenkningen som ledet til opprettelsen av Stasjonen bygger på disse prinsippene. Målet er å finne nye løsning på sosiale problemer. Hvordan få til en reel arbeidstrening som gir varige endringer og får folk i arbeid. Den daglige lederen forteller stolt om en ung gutt som var usikker på om han kunne noe som helst da han kom til Stasjonen. På snekkerverkstedet blomstret han, og etter et og et halvt år var han klar for en praksisperiode hos en byggmester.

«Sånne vokser ikke på trær», hadde byggmesteren sagt.

Gutten måtte stå på vent for å få lærlingeplass, men fikk jobb hos sin læremester som ikke ville miste god arbeidskraft. Veileder Knut Henriksen har i oppgave å følge opp brukerne som få lov til å prøve seg ute i jobb. Han er opptatt av å få til et godt samarbeid med det lokale næringslivet.

Lærer sosiale koder

Ikke alle som er knyttet til Stasjonen er på arbeidstrening. Noen av de totalt 60 brukerne er fullt arbeidsdyktige, men trenger hjelp til jobbsøk.

Mats Pedersen vasker gladelig over dørene på morgenkvisten

Råd og veiledning om arbeidslivets regler hører også med, og daglig leder Linnestad må stadig svare på telefonhenvendelser. De har satt som regel at man må føre timelister. Dette fører til en bevisstgjøring om hvor mye man faktisk er borte, og det må læres før man skal ut i vanlig jobb. Også sosiale koder læres bevisst og ubevisst. Ved lunsjbordet får man en vennlig, men tydelig oppfordring om å ta en samtale etterpå hvis det tegner til at samtalen blir for privat og utleverende.

«Vi er sammen hele dagen», forteller Linnestad. Hun trives selv godt på jobben, og tror at de ansattes trivsel og humør gjenspeiler seg på de som blir henvist til dem. De fleste faller veldig fort inn i miljøet.

Trykket i Vestfold Blad november 2011